Grondwettelijkheid elektronische betekening bevestigd

woensdag, november 15, 2017 - 14:30

Met het arrest nr. 108/2017 van 5 oktober 2017 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 8 tot 17, 123 en 126 van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie («Potpourri III»). Die bepalingen voorzien in de juridische basis voor de elektronische betekening van akten door de gerechtsdeurwaarders, enerzijds, en voor een geïnformatiseerde gegevensbank die de betekeningsdossiers zal bevatten, anderzijds. De regeling is grondwettig onder een tweevoudig voorbehoud, namelijk de zekerheid dat eenieder in staat is zijn elektronisch adres en de hem betekende akte te raadplegen en de waarborg, t.a.v. personen die van hun vrijheid zijn beroofd, dat de betekening daadwerkelijk aan de persoon gebeurt wanneer die geen toegang heeft tot zijn gerechtelijk elektronisch adres.

Bron: Rechtskundig Weekblad

BijlageGrootte
PDF icon arrest_grondwettelijk_hof_1082017.pdf806.39 KB