Herstel van de absolute nietigheid in geval van schending van de wet op het gebruik van talen in gerechtelijke zaken.

dinsdag, april 9, 2019 - 15:45

 

ERRATUM -  In het bericht hieronder kondigden we het wetsvoorstel "tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 met betrekking tot het gebruik van talen in juridische zaken", aan en meldden dat het werd gestemd in de plenaire zitting van 28 maart 2019. Een precisering is hier echter noodzakelijk: de afgevaardigden hebben gestemd over de hoogdringendheid en niet over het voorstel zelf. De hoogdringendheid werd verworpen, dus het wetsvoorstel zal allicht hernomen en gestemd worden tijdens de volgende legislatuur. Wij houden u op de hoogte!

 

-------------

Op 20 maart 2019 werd een wetsvoorstel ingediend "tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 met betrekking tot het gebruik van talen in juridische zaken". Hierin wordt gesteld dat in het huidig federaal stelsel de regels voor het gebruik van talen essentieel is teneinde het principe van eentaligheid in Vlaanderen (of in Wallonië) te behouden. Deze formele vereisten kunnen niet op gelijke voet worden gesteld met de andere formele vereisten, merendeels afgesloten door een betrekkelijke nietigverklaring, sinds de eerste "potpourri"-wet.

Sinds de "potpourri 6"-wet wordt de schending van de regels betreffende het gebruik van talen in gerechtelijke zaken bestraft met de relatieve nietigverklaring. Deze verandering zorgde voor veel ongerustheid, velen waren van mening dat de wet op het gebruik van talen uit zijn context werd gehaald.

Het doel van dit wetsvoorstel is dan ook om de absolute nietigverklaring opnieuw in te voeren als sanctie voor overtredingen van de taalregels in juridische zaken.

Het parlement heeft op 28 maart 2019 in plenaire vergadering het voorstel gestemd. Een publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt binnenkort verwacht.