Hervorming griffierechten

maandag, juli 3, 2017 - 15:45

In het federaal parlement werd op 27 juni 2017 het wetsontwerp ingediend met betrekking tot de hervorming van de griffierechten.

Ter herinnering, de wet van 28 april 2015 werd vernietigd bij het arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk hof.

De in het ontwerp ogenomen tarieven voor elke zaak die op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding wordt ingeschreven, zijn:

  1. in de vredegerechten en de politierechtbanken, een recht van 50 euro;
  2. in de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van koophandel, een recht van 165 euro;
  3. in de hoven van beroep een recht van 400 euro;
  4. in het Hof van Cassatie een recht van 650 euro;

Uiteraard volgt SAM-TES deze ontwikkelingen op de voet.