Inschrijvingen taalexamen geopend

maandag, september 14, 2015 - 16:45

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

De aanvragen tot inschrijving moeten, op straffe van nietigheid, ten laatste op 14 oktober 2015, bij middel van een kopie van het hierbijgevoegd inschrijvingsformulier opgestuurd worden bij aangetekende zending aan de FOD Justitie, Directoraat-generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken ROJ 211/taalexamensgerechtsdeurwaarder, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel.

Meer info kan u terugvinden in het Belgisch Staatsblad, zie bijlage.

BijlageGrootte
PDF icon 20150914_staatsblad_-_moniteur_belge_taalexamens.pdf223.47 KB