Intrekking en rechtzetting benoemingsbesluiten, B.S. 18/08/2017

vrijdag, augustus 18, 2017 - 13:15

Vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, verschenen de intrekkingen van de benoemingsbesluiten in het Belgisch Staatsblad. Het gaat hier om de koninklijke besluiten die 6 kandidaat-gerechtsdeurwaarders benoemden tot gerechtsdeurwaarder. Helaas moesten we vaststellen dat er talrijke fouten in de publicaties (B.S., 1/8/2017) van de besluiten van 18 juli 2017 zijn geslopen. Deze werden gevolgd door de noodzakelijke en correcte rechtzettingen. De zes betrokken gerechtsdeurwaarders behouden wel hun titel van titularis-gerechtsdeurwaarder, gezien er nieuwe, aangepaste, koninklijke besluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast meldde de FOD Justitie dat de rechtzettingen van de benoemingsbesluiten van de vier benoemde titularis-gerechtsdeurwaarders voor Henegouwen vertraging hebben opgelopen. Hun publicatie volgt.

Ondanks de rechtzettingen betreuren de benoemingscommissie, de NKGB en SAM-TES deze gang van zaken, omdat ze een smet werpen op een belangrijke en heugelijke stap in de loopbaan van de personen in kwestie.

 Wat houden de intrekkingen van de benoemingen concreet in voor de betrokkenen (bevestigd door de FOD Justitie):
- u moet terug de eed afleggen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg;
- uw daden, gesteld in de periode nadat u de eed hebt afgelegd en handelde als titularis-gerechtsdeurwaarder, blijven rechtsgeldig;
- zolang u na de intrekking van uw benoeming niet opnieuw de eed hebt afgelegd, kan u geen daden afleggen als titularis-gerechtsdeurwaarder.

 We staan in nauw contact met de FOD justitie, opdat alles adequaat en efficiënt wordt uitgevoerd.

BijlageGrootte
PDF icon 20170818_nieuwe_publicatie_kb_rechtzettingen.pdf84.51 KB