Legaliteit IOS-procedure bevestigd door Grondwettelijk Hof

donderdag, mei 31, 2018 - 17:15

Met het arrest n°62/201, gewezen op 31 mei 2018, verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikels 9,14 en 27 (en, voor zover als nodig, de artikelen 22,23,24 en 26), 32 tot 40, 57, 58, 63, 68 en 70 van de wet van 19 oktober houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en diverse bepalingen inzake justitie (ook gekend als "Potpourri I"). Hierin werd onder andere de procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden (IOS) opgenomen.

In haar arrest wijst het Grondwettelijk Hof op het statuut van de gerechtsdeurwaarders als openbare en ministriële ambtenaren. Dit statuut biedt de nodige waarborgen op vlak van deskundigheid en onafhankelijkheid waardoor gerechtdeurwaarders beschikken over de prerogatieven van de openbare macht. Het Hof oordeelt dan ook de keuze van de wetgever om deze procedure aan de gerechtsdeurwaarders voor te behouden, niet zonder redelijke verantwoordig is.

Dit arrest is een mooie bevestiging van de legaliteit van de IOS-procedure, wat we toejuichen. In bijlage kan u het volledige arrest doornemen.

BijlageGrootte
PDF icon 2018-062n.pdf3.67 MB