Links

Avocats.be

De orde van de Franstalige en Duitstalige balies (AVOCATS.BE) verenigt de twaalf Franstalige balies en één Duitstalige balie. Ze heeft als doel om de belangen van de advocaten die deel uitmaken van deze balies en rechtzoekenden te verdedigen bij de politieke en gerechteijke autoriteiten van dit land.   

www.avocats.be

DIAM

DIAM- DIensten Aan de Maatschappij fungeert als een centrale schakel tussen de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en de gerechtsdeurwaarders. Ze geeft de opdrachten tot gedwongen invordering van alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van Vlabel door aan de participerende gerechtsdeurwaarders. DIAM beschikt hiertoe over een elektronische gegevensbank en hanteert een strenge kwaliteitscontrole. 

www.diam.be

Die Keure

Die Keure verzorgt de uitgave van onder andere geannoteerde wetboeken en juridische tijdschriften en boeken.

www.juridischeuitgaven.diekeure.be

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is de representatieve beroepsorde voor bedrijfsjuristen in België met meer dan 1800 leden. Het IBJ biedt de nodige ondersteuning zodat de bedrijfsjurist zijn functie op de meest kwaliteitsvolle wijze kan uitoefenen. Het IBJ investeert in opleidingen op maat, informeert de leden over evoluties in de juridische dienstverlening en vormt het netwerkplatform waarbinnen kennisdelen wordt aangemoedigd. Het Instituut waakt ook over de naleving van de deontologische regels van het beroep.

www.ibj.be

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

Het IBR waakt over de opleiding tot bedrijfsrevisor, kijkt toe op de permanente vorming en de uitvoering van het beroep van bedrijfsrevisor. Zij zorgen ook voor de organisatie van de kwaliteitscontrole.

www.ibr-ire.be

ISACA

ISACA is een internationaal netwerk van IT-professionelen om informatie en ervaringen over IT-beheer en beveiliging met elkaar te delen.

www.isaca.org

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

De Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat is de beroepsvereniging van het notariaat. De Federatie treedt op als studiedienst in verschillende domeinen. Ze staat ten dienste van het notariaat, o.a. door het verlenen van advies en het ter beschikking stellen van allerlei databanken.

www.notaris.be

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting wil de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. De stichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving.

www.kbs-frb.be

Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders

De Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) wil de belangen van haar leden, zijnde stagiairs en kandidaat-gerechtsdeurwaarders, op alle mogelijke gebieden te verdedigen. Zij informeert haar leden over recente wetswijzigingen en streeft ernaar de vakkennis van haar leden op voortdurende wijze te verbeteren. NVKSG heeft regelmatig contacten met intra- en extra-professionele spelers zoals de NKGB en de FOD Justitie.

www.nvksg-ancshj.be

L’Observatoire du crédit et de l’endettement

Het Observatorium is belast met de studie van de financiële diensten die aan natuurlijke personen worden verleend, en met name van krediet, evenals de studie en de preventie van overmatige schuldenlast. Ze centraliseert economische, sociale en juridische gegevens en is erkend door de Waalse regering. Het Observatorium beantwoordt vragen die ze krijgt van schuldbemiddelaars en geconventioneerde juristen die zich niet tot een Referentiecentrum kunnen wenden.

www.observatoire-credit.be

Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies is de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur. Ze vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België.

www.advocaat.be

Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ondersteunt de werking van de diensten schuldbemiddeling van de openbare sector (onder andere opgericht door de OCMW’s) en het verenigingswerk door het geven van opleidingen aan schuldbemiddelaars. Daarnaast brengt het steunpunt schuldbemiddelaars bijeen zodat deze ervaringen kunnen uitwisselen, wetswijzigingen opvolgen en werkmethodes bijschaven. Het Steunpunt werkt ook aan een dialoog en discussie met alle betrokken partijen rond schuldoverlast en aanverwante onderwerpen. Andere opdrachten zijn de bijstand aan personen met schuldoverlast door middel van preventie, voorlichting en doorverwijzing.

www.steunpuntschuldbemiddeling.be 

Test-Aankoop

Test-Aankoop biedt advies aan consumenten. Ze vergelijken producten en verdedigen de belangen van de consument.

www.test-aankoop.be

Unizo

Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming. Ze verlenen informatie en verenigen ondernemers in een ruim netwerk.

www.unizo.be

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Het VBO is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie van België. Zij lobbyt voor een gezonde economie en verdedigt de belangen van haar leden in federale, Europese en internationale organen.

http://vbo-fed.be

Vlaams Centrum Schuldenlast

Door de Vlaamse overheid gesubsidieerd steunpunt en expertisecentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen. VCS wil de kwaliteit van de dienstverlening door budget en schuldhulpverleners stimuleren en verhogen. Opdrachten van de VCS zijn informatieverschaffing, vorming/training/opleiding en juridische en methodische bijstand.

www.vlaamscentrumschuldenlast.be

Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka)

Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal vlak. De organisatie wil het bedrijfsleven meer slagkracht en wendbaarheid geven.

www.voka.be