Minister Geens en de gerechtsdeurwaarders: partners voor een digitale justitie

woensdag, juni 22, 2016 - 15:15

Vandaag ondertekenden Justitieminister Koen Geens en de FOD Justitie een samenwerkingsprotocol met ‎de beroepsorganisaties van de gerechtsdeurwaarders, de advocaten en de notarissen. Hiermee sluiten ze een duurzaam partnerschap om resoluut verder te werken aan de digitalisering van justitie. Met projecten zoals het centraal bestand van berichten tonen de gerechtsdeurwaarders al dat ze digitale voortrekkers zijn. Vandaag gaan ze op dat elan verder met het centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden. “Hiermee kunnen we onze rol als voortrekker van een digitale justitie extra kracht bijzetten”, zegt voorzitter van het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders Jan De Meuter, “Niettemin kan digitalisering nooit een doel zijn op zich, het is in de eerste plaats een middel om onze dienstverlening sneller, goedkoper en klantvriendelijker te maken.

Onderzoek leert dat ruim één derde van de Belgische facturen niet tijdig wordt betaald. Minstens een kwart van de faillissementen hangt samen met betalingsachterstanden. Hierdoor kunnen zelfs gezonde bedrijven in woelig vaarwater terechtkomen. Evenwel aarzelen velen om stappen te ondernemen, omdat ze opzien tegen de gerechtskosten en de duurtijd – gemakkelijk 17 maanden - van de complexe procedure. Daarom blijven heel wat onbetwiste facturen onbetaald. Zo werden in 2013 door de vredegerechten 226.256 verstekvonnissen uitgesproken.

De wetgever is zich bewust van deze problematiek en heeft daarom in plaats van de oude, omslachtige en tijdrovende rechtbankprocedure een nieuwe procedure ingevoerd voor de inning van niet-betwiste geldschulden in B2B-relatie. Meer bepaald moet het gaan om professionele geldschulden tussen partijen die ingeschreven zijn in het KBO, of in een ondernemingsdatabank van andere Europese lidstaten.

Procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden

Concreet ziet de procedure er als volgt uit: de advocaat is de eerste rechter, die oordeelt of het om een onbetwiste schuld gaat en of de vordering formeel in orde is. Is dit het geval, dan volgt een gerechtsdeurwaarder de zaak verder op.

De gerechtsdeurwaarder betekent de aanmaning tot betaling door ter plaatse te gaan bij de debiteur, zo kan hij meteen ook een solvabiliteitscontrole uitvoeren en zijn rol als bemiddelaar ten volle opnemen. De tegenpartij krijgt een maand om te betalen, een afbetalingsplan vast te leggen met de gerechtsdeurwaarder of de schuld te betwisten via een antwoordformulier. Indien de tegenpartij na een maand geen stappen ondernam, maakt de gerechtsdeurwaarder acht dagen later een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan een magistraat voor een rechtelijke toetsing. Indien deze oordeelt dat alles in orde is, bezorgt hij de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel. Dit hele proces verloopt elektronisch, waardoor het efficiënt en snel gebeurt. Als de schuldenaar dus niet tijdig of goed op de aanmaning reageert, zal de gerechtsdeurwaarder veel sneller kunnen overgaan tot gedwongen uitvoering.  Let wel, bij de minste gemotiveerde betwisting stopt deze procedure waarna de schuldeiser kan beslissen om over te stappen op de gerechtelijke procedure.

“ Deze procedure is een mooie illustratie van een digitale justitie en ontlast bovendien de rechtbanken, die zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk recht spreken. Deze nieuwe procedure is sneller en goedkoper dan een klassieke dagvaarding. Zo worden in deze procedure geen registratiekosten aangerekend (50 euro per akte), wat al snel 100 euro bespaart. Kortom, de nieuwe procedure is sneller, goedkoper en klantvriendelijker.”, vat voorzitter van het kenniscentrum De Meuter het samen.

Doordat de uitvoeringsbesluiten vandaag werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kan deze procedure de komende weken volop van start gaan.  

BijlageGrootte
PDF icon 20160622_kb_ivm_cros_-_ar_conc_rcci.pdf9.52 MB