Nieuw aangewezen leden tuchtcommissies

woensdag, april 26, 2017 - 10:45

Bij Algemene vergadering van 19 maart 2016, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders en worden aldus toegevoegd aan de pools die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2015 na samenstelling bij Algemene vergadering van 16 april 2014 in toepassing van artikel 534, § 2, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek :

Voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, de heren :

  • Goeyens Ivo, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg;
  • Vandormael Dirk, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg;
  • Winkelmolen Pierre, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel :

  • de heer Hagelstein Vincent, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

- Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18/04/2017 -

BijlageGrootte
PDF icon bs_180417.pdf137.6 KB