Nieuw: een authentieke bron voor verschijningsformules

dinsdag, november 3, 2015 - 15:00

Het zal u zeker al overkomen zijn dat u een dagvaarding moet inleiden bij een u niet vertrouwde rechtbank. Bij gebrek aan een nationale databank van de verschijningsformules, zal u wellicht bellen naar de griffie of steekt u uw licht op bij een territoriaal bevoegde collega om de verschijningsformule correct in de akte op te nemen. Een weinig efficiënte, tijdrovende manier van werken, die bovendien hopeloos verouderd is in digitale tijden. 

Op vraag van heel wat van uw collega’s heeft SAM-TES een gecentraliseerde, nationale databank ontwikkeld met alle verschijningsformules van de rechtbanken en vredegerechten in heel België, die regelmatig bijgewerkt wordt en gebruiksvriendelijk is. Daartoe werd een commissie in het leven geroepen, bestaande uit kandidaat-gerechtsdeurwaarders en medewerkers van SAM-TES, die onmiddellijk aan de slag ging om de verschijningsformules, zittingsdata, specifieke uitzonderingen en vakantieregelingen te verzamelen. Tegelijk werd een ICT-tool ontwikkeld, waardoor per arrondissement en vervolgens per type van rechtbank de verschijningformules op éénvormige manier worden weergegeven. 

Het is met trots dat we kunnen aankondigen dat u vanaf nu deze authentieke bron van de verschijningsformules kan raadplegen via www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/verschijningsformules.

Let evenwel op, u zal nog niet de verschijningsformules van elke rechtbank of van elk vredegerecht in elk gerechtelijk arrondissement vinden in deze applicatie. Het verzamelen van deze gegevens is niet enkel een tijdrovend huzarenwerkje waarbij vooral gerekend dient te worden op de goodwill van behulpzame externen, het is in de eerste plaats ook een dynamische verzameling die constant zal aangroeien waardoor het op de termijn de authentieke bron van de verschijningsformules moet worden. Om deze ambitie waar te maken, wordt nauw samengewerkt met justitie en de NKGB met het oog op de doorstroom van de informatie die ze van de griffies ontvangt.

Daarnaast hopen we ook op uw massale medewerking: heeft u fouten ontdekt of wilt u lacunes of aanvullingen melden, dan kan dat eenvoudig via de link ‘bewerken’ die zich rechts onderaan elke verschijningsformule bevindt. 

Op die manier wordt de databank een gezamenlijk project, die u een nuttig werkinstrument oplevert maar eveneens een staaltje is van proactief handelen van onze beroepsgroep, hetgeen aansluit bij de ambitie van de regering om te komen tot een digitale justitie. Ten slotte willen we graag de leden van de commissie verschijningsformules danken voor hun enthousiasme en gedreven inzet.