Nieuwe wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten of verblijven in andermans goed

woensdag, november 15, 2017 - 13:30

De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed werd op 6 november 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing bij betrekking van een plaats zonder recht of titel en niet bij uithuiszetting van een fysieke persoon met een huurcontract.

Wanneer het gaat om een illegale bezetting, kan een uithuiszetting nu worden gedaan binnen de 8 dagen na de betekening van het vonnis (dit in tegenstelling tot 1 maand bij een uithuiszetting van een fysieke persoon met een huurcontract). Het is wel mogelijk dat de rechter bepaalt dat een langere termijn verantwoord blijkt indien het gaat om uitzonderlijke, ernstige omstandigheden. In dit geval stelt de rechter, rekening houdend met de belangen van de partijen en onder de voorwaarden die hij bepaalt, de termijn vast gedurende welke de uithuiszetting niet kan worden uitgevoerd. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan 1 maand bedragen. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan 6 maanden bedragen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de bezetting zonder titel of recht nu zal worden gecriminaliseerd. Deze wet treedt in werking op de tiende dag na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde 16 november 2017. U kan de publicatie in het Belgisch Staatsblad consulteren als bijlage van deze pagina.

BijlageGrootte
PDF icon 20171106_-_publication_m.b._loi_relative_a_la_penetration_a_loccupatio.pdf3.01 MB