Nieuwe wet 'insolventie van ondernemingen' gepubliceerd

dinsdag, september 12, 2017 - 11:00

Op 11/07/17 werd de nieuwe wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Belangrijk hierin is dat de wet op de continuïteit van de ondernemingen en de faillissementswet voortaan ook van toepassing zijn op vrije beroepers. Daarnaast wordt ook een nieuwe definitie van een vrije beroeper gelanceerd en worden een aantal andere topics geregeld, zoals de grensoverschrijdende insolventieprocedure, de aansprakelijkheidsvorderingen en de beroepsverboden.

Door de artikelen 42 en volgende van deze wet wordt het voortaan niet meer mogelijk om een hoger bod te doen, tot nu toe bepaald door de artikelen 1592 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Behoudens de artikelen XX.113 en XX.194, die op hetzelfde moment in werking treden als de wet van 11 juli 2013, zal deze wet haar uitwerking krijgen vanaf 1 mei 2018.

BijlageGrootte
PDF icon insolvabilite_des_entreprises_-_insolventie_van_ondernemingen.pdf865.42 KB