Nieuwe wet i.v.b.m. inbeslagname eigendommen van buitenlandse mogendheden

maandag, september 7, 2015 - 16:15

De wet dd 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie, werd op 3 september 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet werd afgekondigd als antwoord op het recent bewarend derdenbeslag op de bankrekeningen van de Russische ambassades in België door een gerechtsdeurwaarder. Het legt het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de internationale rechtsregels (internationale conventies) in geval van conflict met de nationale rechtsregels vast.

Daartoe wordt de principiële onbeslagbaarheid van bepaalde eigendommen die toebehoren aan een Staat en die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk ingeschreven.

 

BijlageGrootte
PDF icon 20150903_moniteur_belge_-_beslag_op_eigendom_buitenlandse_mogendheid.pdf242.76 KB