NKGB reageert op artikel in De Tijd

zaterdag, juli 8, 2017 - 09:00

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) heeft kennis genomen van het artikel, dit weekend verschenen in De Tijd. Hierin wordt gesuggereerd dat er onder meer belangenvermenging zou zijn tussen de NKGB, het kenniscentrum en het eigen kantoor van de erevoorzitter van het kenniscentrum.  “We betreuren deze foutieve weergave van de feiten. Vandaar dat we ons ook genoodzaakt zien te reageren”, stelt de NKGB.

In opdracht van de wetgever heeft de NKGB haar schouders gezet onder een aantal succesvolle projecten zoals het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB), de e-betekening en het CROS. Elk van deze maatschappelijk relevante projecten draagt bij tot een meer efficiënte rechtsbedeling ten voordele van alle burgers en ondernemingen. De NKGB beseft dat digitalisering een impact heeft op de werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren en het marktaandeel van andere beroepsgroepen. Vooral de snelheid waarmee de digitalisering verloopt, is voor enkelen geen evidentie. De NKGB zal, samen met het kenniscentrum, blijven haar schouders zetten onder projecten met een dergelijke maatschappelijke meerwaarde.