NVKSG verkiest nieuw bestuur

dinsdag, juni 7, 2016 - 16:15

Op zaterdag 4 juni 2016 verkoos de Nationale Vereniging van Kandidaat- & Stagiair- Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) een nieuw bestuur. Oud-voorzitter Peter Vanlandeghem kan terugblikken op een boeiende bestuursperiode en geeft het heft met veel vertrouwen uit handen:  

"Het verleden was zeer goed, de toekomst wordt nog beter, met vertrouwen, zonder angst en open vizier."

Peter Van Landeghem, oud-voorzitter

We feliciteren de nieuwe voorzitter Pascal Lombardi, ondervoorzitter François-Michel Huwart en voltallige bestuursploeg die met veel motivatie hun bestuursmandaat aanvatten:

"De voorbije jaren heeft de NVKSG een ware metamorfose ondergaan. De stagiairs die vroeger door niemand werden ondersteund, vinden nu bij onze nationale vereniging onderdak. Het ledenaantal werd gevoelig uitgebreid en de vereniging is veel professioneler geworden. Het nieuw bestuur moet op dit elan verder gaan. Het ‘one voice’- verhaal van de Nationale Kamer is thans ook bij ons primordiaal. We dienen ons verder te profileren als een professionele organisatie die de belangen van al haar leden vertegenwoordigt bij alle mogelijke organen. Dit moet gebeuren op een gefundeerde, constructieve en diplomatieke manier. Samen met de nieuwe gemotiveerde bestuursploeg, willen we de NVKSG nog meer op de kaart zetten."

Pascal Lombardi, Voorzitter
François-Michel Huwart, Vice-Voorzitter 


Tijdens de algemene vergadering van de NVKSG werd ook het woord gegeven aan SAM-TES: voorzitter Jan De Meuter gaf een uiteenzetting over de onbetwiste geldschulden en het CROS. Lionel De Mol verschafte meer toelichting bij de recente wijzigingen voor de benoemingscommissies. Tenslotte bracht directeur Dries Storme een overzicht van de lopende dossiers en de concrete realisaties voor (o.a.) kandidaat- en stagiair-gerechtsdeurwaarders. U kan het fotoverslag en de verkiezingsuitslag raadplegen op de website van de NVKSG: www.nvksg-ancshj.be/kandidaat-gerechtsdeurwaarder.html