oktober 2018

03/12/2018 - 14:45 - Data schriftelijke evaluatie en hoorzittingen voor kandidaat-GDW's gekend

De benoemingscommissies hebben de volgende planning vastgelegd :

31/10/2018 - 16:30 - Vacante plaatsen gepubliceerd

Er werden 20 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2018 (zie bijlage):

Vlaanderen (6):

29/10/2018 - 17:00 - Publicatie vacante plaatsen en datum schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) zullen volgens de FOD Justitie op 31 oktober 2018 gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.