oktober 2018

24/12/2019 - 09:45 - Proficiat aan de nieuw benoemde gerechtsdeurwaarders

Proficiat aan alle nieuw benoemde titularis-gerechtsdeurwaarders! 

25/03/2019 - 15:30 - Goed verloop schriftelijke evaluaties

Op zaterdag 16 maart 2019 vond het vergelijkend examen voor stagiair-gerechtsdeurwaarders en de schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders plaats in de Odisee-hogeschool in Brussel. Alles verliep prima. Van de 137 kandidaten (98 NL + 39 FR) waarvan hun dossier aanvaard werd door

07/03/2019 - 14:15 - Benoemingsprocedure GDW - dossiers overgedragen aan de commissies

Op 6 maart heeft de FOD Justitie de 300 dossiers van de 137 aanvaarde kandidaten naar de benoemingscommissies gestuurd, solliciterend om een benoeming als gerechtsdeurwaarder.

01/03/2019 - 15:00 - Benoemingsprocedure GDW - stand van zaken

Wat betreft de procedure voor de benoeming van de titularissen, heeft FOD Justitie de benoemingsdossiers nog niet doorgestuurd naar de benoemingscommissies (art. 515, § 3, C. jud.).

21/12/2018 - 16:15 - Schriftelijke evaluatie kandidaat-GDW: informatiefiche

In een informele ontmoeting drukten Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies hun wil uit om een open samenwerking op poten te zetten met de NVKSG-ANCSHJ waarin wordt voorzien in de mogelijkheid om bezwaren, kritieken en voorstellen te delen.

21/12/2018 - 16:00 - Benoemingsprocedure GDW 2019 - Uitstel datum hoorzitting Brusselse kandidaten

De verenigde benoemingscommissies hebben besloten om de initieel gecommuniceerde datum (19 april 2019) voor de hoorzittingen voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die gepostuleerd hebben voor de vacante plaats in Brussel, door te schuiven naar zaterdag 27 april 2019.

03/12/2018 - 14:45 - Data schriftelijke evaluatie en hoorzittingen voor kandidaat-GDW's gekend

De benoemingscommissies hebben de volgende planning vastgelegd :

31/10/2018 - 16:30 - Vacante plaatsen gepubliceerd

Er werden 20 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2018 (zie bijlage):

Vlaanderen (6):

29/10/2018 - 17:00 - Publicatie vacante plaatsen en datum schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders

De vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) zullen volgens de FOD Justitie op 31 oktober 2018 gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.