Oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling

dinsdag, januari 10, 2017 - 15:45

De wet tot de oprichting van het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling (opgenomen in Potpourri IV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit register zal alle stukken en gegevens bevatten over een procedure van collectieve schuldenregeling en vormt het platform voor de uitwisselingen tussen de rechtbank, de schuldbemiddelaar, de schuldenaars en de schuldeisers. De grootste verandering bestaat erin dat de schuldbemiddelaars rechtstreeks toegang zullen hebben tot de berichten van collectieve schuldenregeling (CSR) waarvan zij de schuldbemiddelaar zijn en dat zij alle wijzigingen op hun CSR berichten zelf zullen moeten toevoegen. De arbeidsrechtbanken blijven wel verantwoordelijk voor de creatie van het CSR bericht.

Deze databank verschilt van het CBB, omdat het een platform is waarop stukken worden bewaard die verband houden met een collectieve schuldenregeling en dat gericht is op een vereenvoudiging van de communicatie tussen de betrokken partijen. Ze heeft niet als doel om enige publiciteit te geven aan de schuldenregeling en zo schuldeisers een beter zicht te bieden op de solvabiliteit van hun schuldenaar.

Er is toegang tot deze databank voorzien voor magistraten, griffiers en schuldbemiddelaars, binnen het kader van hun wettelijke bevoegdheden en voor de personen toegelaten tot een collectieve schuldenregeling wat betreft de gegevens die voor hen van belang zijn. Voor de gerechtsdeurwaarders is er momenteel geen toegang voorzien.  Weliswaar voorziet artikel 86 van de Potpourri IV-wet voorziet echter de mogelijkheid voor de Koning om, na advies van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, andere personen toelating te geven om deze databank te raadplegen binnen de door hem opgelegde voorwaarden. Uiteraard zullen de NKGB en het kenniscentrum dit nauw opvolgen en het nodige initiatief nemen.