Oproep kandidaten tuchtcommissies

maandag, januari 8, 2018 - 13:15

Op 24 maart 2018 zal de algemene vergadering van de NKGB nieuwe pools voor de tuchtcommissies samenstellen. De pools hebben hun geldigheidsduur van vier jaar immers bereikt. In elk rechtgebied moeten minimum 10 kandidaat-leden verkozen worden uit de drie verschillende arrondissementen. Elk rechtsgebied beschikt over een onafhankelijke tuchtcommissie die wordt voorgezeten door een rechter, hij stelt voor concrete dossiers ad hoc zijn commissie samen met leden uit de pools. De Brusselse tuchtcommissie bestaat uit een Nederlandstalige en Franstalige kamer. U kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van deze pools door uw kandidatuur ten laatste op 20 januari 2018 aan de Nationale Kamer te bezorgen (info@nkgb-cnhb.be). 

Voorwaarden

  • Deze functie staat enkel open voor titularissen, dus met uitsluiting van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Uittredende leden van de tuchtcommissies kunnen opnieuw kandideren.
  • Een gerechtsdeurwaarder kan kandideren voor een tuchtcommissie van een ander rechtsgebied en dus ook kandideren voor meerdere tuchtcommissies, al kan hij slechts voor één rechtsgebied worden verkozen. Men mag daarbij ook de taalgrens oversteken.
  • Elke kandidatuur moet volgende gegevens bevatten: naam & voornaam van de gerechtsdeurwaarder, gerechtelijk arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder benoemd is. Specifiek voor de kandidaturen voor de Brusselse tuchtcommissie en voor gerechtsdeurwaarders die kandideren voor een rechtsgebied van een andere taal:  vermelding van hun taalrol en het bewijs dat men over voldoende kennis van de andere landstaal beschikt om ook in de anderstalige tuchtcommissie of -kamer te kunnen zetelen.

Per zitting ontvangen de leden een vergoeding, de hoogte ervan wordt bepaald door de duur van de zitting (honderd of tweehonderd euro naargelang de zitting minder dan wel meer dan drie uur duurt). De secretaris-griffier ontvangt bovendien een extra vergoeding voor het geleverde administratieve werk.