Oproep tot kandidaten externe leden voor de benoemingscommissies

vrijdag, oktober 27, 2017 - 14:30

Op 27/10/17 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden (advocaat, notaris ...) om te zetelen in de volgende benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. De huidige benoemingscommissies voeren hun taken nog uit tot en met 5 mei 2018. Bent u of kent u een magistraat, hoogleraar of docent recht die hierin interesse heeft? Aarzel dan niet om de oproep tot kandidaten in bijlage te raadplegen. U kan zich kandidaat stellen door uw kandidatuur, vergezeld van een CV en uittreksel uit het strafregister voor 27 november 2017 (middernacht) voor over te maken naar vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be. Heeft u vragen over uw kandidatuurstelling of de inhoud van de functie? Aarzel dan niet om een mail te sturen naar secretariaat@sam-tes.be.

Taken

De benoemingscommissies werden opgericht om een zekere objectivering van het statuut van gerechtsdeurwaarder op te leggen. Het objectief is de terugkerende problemen te counteren bij de benoeming van de gerechtsdeurwaarders die geïllustreerd worden door een aanzienlijke politisering van de benoemingen, een aanzienlijk aantal bezwaren tegen de benoemingen voor de Raad van State (en effectieve vernietigingen), talrijke vacante betrekkingen,…

De opdracht van de benoemingscommissies is dubbel :

  • Een rangschikking opstellen van de stagiairs die het meest geschikt zijn voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, ingevolge de organisatie van een examen ;
  • Een rangschikking opstellen van de drie meest geschikte kandidaten voor de benoeming tot gerechtsdeurwaarder indien er vacante plaatsen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Samenstelling

Elke benoemingscommissie is samengesteld uit drie deurwaarders en uit drie “niet-deurwaarders” : een magistraat, een professor in de rechten van een universiteit en een extern lid dat “een voor de opdracht nuttige beroepservaring heeft”. Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangesteld die beantwoordt aan dezelfde voorwaarden. U kan de huidige samenstelling van de benoemingscommissies bekijken via https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/benoemingscommissies-samenstelling

Vergoeding

De voorzitter en de leden van de benoemingscommissie hebben recht op een vergoeding als terugbetaling van de reis- en verblijfkosten onder de voorwaarden en volgens de bedragen van toepassing op het personeel van de federale overheidsdiensten. Zij worden daartoe gelijkgesteld met ambtenaren van klasse A3.

Voor zijn werkzaamheden in de benoemingscommissie heeft de voorzitter recht op een presentiegeld van 90,00 euro per uur zonder dat het bedrag van 360,00 euro per gepresteerde dag mag overschreden worden.

Voor hun werkzaamheden in de benoemingscommissie hebben de overige leden recht op een presentiegeld van 75,00 euro per uur zonder dat het bedrag van 300,00 euro per gepresteerde dag mag overschreden worden.

Op deze presentiegelden en toelagen is de mobiliteitsregeling voor de bezoldiging van het rijkspersoneel in actieve dienst van toepassing en wordt ze gekoppeld aan de spilindex 138,01.

De voorzitter en de leden van de benoemingscommissies hebben voor de werkzaamheden verricht buiten de lokalen van de benoemingscommissies recht op een vergoeding van 40,00 euro per verbeterde toelatingsproef.

Alle bovenstaande kosten en alle andere kosten van de benoemingscommissies en de verenigde benoemingscommissies worden gedragen door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.

BijlageGrootte
PDF icon 20171027_pub_appel_candidats_non-hdj_com_nom.pdf104.17 KB