Wat doet SAM-TES?

HET KENNISCENTRUM

In juni 2014 werd het juridisch maatschappelijk kenniscentrum, afgekort als SAM-TES, opgericht door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

SAM-TES is het aanspreekpunt voor de ruim 1.100 personen tellende beroepsgroep en garandeert hen een optimale ondersteuning en dienstverlening. Daarbij wordt sterk ingezet op digitale justitie door de ontwikkeling van IT-toepassingen. Evidente partners hierbij zijn de federale overheidsdiensten justitie en financiën, evenals verschillende beroepsgroepen en overheidsinstellingen.

SAM-TES is de spreekbuis voor alle gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs bij beleidsmakers, andere vrije beroepen en sociaaleconomische organisaties. SAM-TES is de motor achter de profilering van het beroep en brengt de sociale en bemiddelende rol van gerechtsdeurwaarders onder de aandacht via verschillende communicatiekanalen en de media. Daarnaast is SAM-TES verantwoordelijk voor de uitbouw van een aantrekkelijk opleidingsaanbod zodat elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat en stagiair de kans krijgt om zich permanent bij te scholen.

JURIDISCHE DIENST

Wetgevende initiatieven, relevant voor gerechtsdeurwaarders, bestuderen en opvolgen is een dagelijkse prioriteit van de juridische dienst. Daarnaast zit het in het DNA van de juridische dienst om beleidsmakers te adviseren bij de opmaak van nieuwe wetgeving of hen te wijzen op lacunes in bestaande wetten. Daarnaast biedt SAM-TES, in opdracht van de Nationale Kamer, administratieve en juridische ondersteuning aan de benoemingscommissies.

IT-DIENST

Gerechtsdeurwaarders van de 21ste eeuw zijn bij uitstek pioniers op de digitale snelweg binnen justitie. Dat blijkt onder andere uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling (CBB) dat het beroep op de digitale kaart gezet heeft. Dit nationaal register staat niet enkel open voor gerechtsdeurwaarders, ook onder meer advocaten, notarissen en verschillende rechtbanken kunnen het raadplegen. Met meer dan 10 miljoen opzoekingen per jaar kan het onmiskenbaar een succes worden genoemd. De IT-dienst staat in voor het beheer van het CBB en de verdere ontwikkeling ervan. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe databanken, zoals het centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden en het centraal register voor de akten van de gerechtsdeurwaarder, alsook voor het realiseren van directe toegang tot relevante databanken, zoals het centraal register van huwelijksovereenkomsten.

DIENST COMMUNICATIE

De cel communicatie zorgt voor de interne en externe communicatie over alles wat relevant is voor en over de gerechtsdeurwaarders. Vergeet hun imago als boeman, gerechtsdeurwaarders zijn in de eerste plaats onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars. Ze zijn bruggenbouwers tussen verschillende partijen, die tegenstrijdige belangen met elkaar willen verzoenen. Via het kenniscentrum kunnen de gerechtsdeurwaarders met één stem spreken, het ‘merk’ van de gerechtsdeurwaarder positief in de markt zetten en proactief inspelen op opportuniteiten.

DIENST PERMANENTE VORMING

Sinds het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder, dat in werking trad op 7 januari 2014, is elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en stagiair verplicht om zich permanent bij te scholen. Daartoe voorziet het team permanente vorming van SAM-TES in een kwaliteitsvol en op maat gesneden opleidingsaanbod. Ze wordt daarin bijgestaan door een FPO-raad, bestaande uit gerechtsdeurwaarders en kandidaten. Daarnaast organiseert het team ook zelf gratis opleidingen en studiedagen rond actuele thema’s. Voor de stagiairs werd een apart traject ontwikkeld. Het beheer van de aanvragen, de erkenning alsook het bijhouden van het puntenaantal gebeurt digitaal.