Parlementaire vraag nutteloze kosten IOS-procedure

maandag, december 4, 2017 - 16:30

Als antwoord op de parlementaire vraag van mevrouw Goedele Uyttersprot (N-VA) betreffende een uitspraak van het Hof van Cassatie over de inning van onbewiste geldschulden antwoordde minister Geens dat de IOS-procedure, wat hem betreft, niet aan slagkracht heeft verloren.

Het Hof van Cassatie oordeelde op 12 oktober 2017 dat, wanneer een schuldeiser de keuze heeft uit twee mogelijke procedures, er geen nutteloze kosten gemaakt worden wanneer hij kiest voor de veel duurdere dagvaarding.

Volgens minister Geens heeft het Hof met deze uitspraak gezegd dat het op zich geen fout is noch blijk geeft van procesmisbruik om te kiezen voor een gewone gerechtelijke procedure in plaats van de buitengerechtelijke IOS-procedureprocedure. Rechtbanken kunnen de eisers die alsnog dagvaarden, terwijl ze ook langs de goedkopere weg hun vordering integraal zouden zien voldoen, tot de gerechtskosten blijven veroordelen. Alleen zullen zij de eiser zijn keuze moeten laten verantwoorden en die eventueel beoordelen.

U kan het beknopte verslag van de commissie justitie van 22 november 2017 consulteren als bijlage van deze pagina.

BijlageGrootte
PDF icon 20171122_commissie_justitie.pdf101.77 KB