Potpourri V

dinsdag, augustus 1, 2017 - 17:00

De wet van 6 juli 2017, genaamd ‘Potpourri V’, werd op 24 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Potpourri V brengt twee belangrijke veranderingen mee voor het beroep:

  1. Wanneer op de inleidende zitting redelijke twijfel rijst of de geding inleidende akte de niet-verschenen verweerder in staat heeft gesteld om zich te verdedigen, kan de rechter bevelen dat zij wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
  2. In het kader van de IOS-procedure zal de aanmaning tot betalen die betekend wordt door een gerechtsdeurwaarder voortaan de verjaringstermijn stuiten.  (Artikel 2244,  §1, 1ste al, van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door artikel 160 van de potpourri V-wet).

 
De inwerkingtreding van deze twee artikelen is voorzien op  3 augustus 2017.

Meer informatie: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/07/06/2017030652/justel