Praktische informatie hoorzittingen kandidaat-gdw's

woensdag, januari 4, 2017 - 15:00

Op basis van de verkregen dossiers en de resultaten van de schriftelijke evaluatie hebben de benoemingscommissies een lijst van 78 te horen kandidaten opgesteld (zie bijlage).

Deze lijst werd opgesteld op basis van de behaalde resultaten op de schriftelijke evaluatie alsook door rekening te houden met de algemene ervaring van de kandidaat in vergelijking met deze van de andere kandidaten die voor dezelfde vacante plaats hebben gepostuleerd.

De kandidaten ontvingen in de week van 26 december 2016 een brief waarin zij vernemen of ze al dan niet worden uitgenodigd voor de hoorzittingen.

Herinnering : elke kandidaat die eventueel niet wordt opgeroepen voor de hoorzitting kan zelf om een hoorzitting vragen. Deze vraag moet per aangetekend schrijven verstuurd worden binnen de 15 dagen nadat de beslissing aan hem/haar werd meegedeeld (art. 515 § 4 , 1e lid Ger.W.).

INFORMATIEFICHE hoorzittingen januari 2017:

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen de volgende informatie mee:

  1. De hoorzittingen vinden (onder elk voorbehoud) plaats op de zaterdagen van januari, in Illa BXL, Klein Eilandstraat 9, 1170 Anderlecht.
  2. De hoorzittingen focussen op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat om de publieke functie van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen.
  3. De benoemingscommissie hanteert de beoordelingscriteria die werden vastgesteld in het koninklijk besluit van 30 augustus 2016, gepubliceerd in het B.S. op 8 september 2016.
  4. Het themawetboek "gerechtsdeurwaarders" van Larcier wordt ter plaatse, indien nodig, ter beschikking gesteld.

SAM-TES deelt geen informatie mee per telefoon. 

BijlageGrootte
PDF icon te_horen_kandidaten_-_candidats_a_entendre.pdf32.38 KB