Praktische informatie mondelinge proef - vergelijkend examen 2016-2017

woensdag, januari 11, 2017 - 16:00

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld. In totaal slaagden 16 van de 51 Nederlandstalige stagiairs en 13 van de 35 Franstalige stagiairs op het schriftelijk examen, ze behaalden daarvoor 60% of meer. De geslaagde stagiairs ontvangen een uitnodiging voor het mondeling examen. De officiële brieven voor de Nederlandstalige stagiairs werden reeds bezorgd, de Franstalige stagiairs ontvangen deze begin volgende week.  

INFORMATIEFICHE mondelinge examens februari 2017:

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen volgende informatie mee:

  1. De mondelinge examens zullen plaatsvinden op zaterdag 4 februari (NL + FR) en 11 februari (NL) 217, in Illa BXL (Anderlecht)
  2. Gelieve uw identiteitskaart en oproepingsbrief mee te nemen;
  3. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn;
  4. Gelieve het examenprogramma grondig na te lezen. De wetten van 24/06/13, 11/07/13 en 25/12/16 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen maken geen deel uit van de examenstof en van de vragen voor het schriftelijk en mondeling examen;
  5. Gelieve aandachtig het examenreglement op deze website te lezen;
  6. Het themawetboek "gerechtsdeurwaarders" van Larcier wordt ter plaatse, indien nodig, ter beschikking gesteld;
  7. Kladpapier zal ter plaatse voorzien zijn.