Praktische informatie mondelinge proef - vergelijkend examen 2017-2018

maandag, januari 22, 2018 - 11:00

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld. In totaal slaagden 10 van de 48 Nederlandstalige stagiairs en 15 van de 35 Franstalige stagiairs op het schriftelijk examen, ze behaalden daarvoor 60% of meer. De persoonlijke resultaten van het examen worden op 24 januari 2018 per officiële brief opgestuurd naar de deelnemers. De geslaagde stagiairs worden in dezelfde brief uitgenodigd voor het mondeling examen. 

INFORMATIEFICHE mondelinge examens :

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen volgende informatie mee:

  1. De mondelinge examens zullen plaatsvinden op zaterdag 17 februari (NL) en op zaterdag 24 februari (FR) in Illa BXL (Anderlecht)
  2. Gelieve uw identiteitskaart en oproepingsbrief mee te nemen;
  3. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn;
  4. Gelieve het examenprogramma grondig na te lezen. De wetten van 24/06/13, 11/07/13 en 25/12/16 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen maakten nog  geen deel uit van de vragen voor het schriftelijk examen, maar kunnen op het mondeling examen aan bod komen;
  5. Gelieve aandachtig het examenreglement op deze website te lezen;
  6. Het themawetboek "gerechtsdeurwaarders" van Larcier wordt ter plaatse, indien nodig, ter beschikking gesteld;
  7. Kladpapier zal ter plaatse voorzien zijn.