Praktische informatie schriftelijk examen - vergelijkend examen 2016-2017

zaterdag, december 17, 2016 - 15:45

Dit jaar zijn er 87 stagiairs (52 NL + 35 FR) geldig ingeschreven.

De lijst van de geldig ingeschreven kandidaten werd op 7 december 2016 overgemaakt aan de benoemingscommissies. De oproepingsbrieven voor de schriftelijke proef werden op 8 december 2016 verzonden, per gewone brief en per aangetekende zending.

Dit jaar werd het anoniem nummer op dinsdag 13 december per mail naar alle deelnemers verstuurd. De stagiair-gerechtsdeurwaarders die geen mail ontvangen hebben, kunnen contact opnemen met SAM-TES.

Op zaterdag 17 december 2016 vond de schriftelijke proef plaats. 86 stagiairs (51 NL en 35 FR) hebben deelngenomen.

SCHRIFTELIJK EXAMEN - informatiefiche

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen het volgende mee aan de deelnemers van het vergelijkend examen voor de stagiair-gerechtsdeurwaarders: p woensdag 7 december 2016 werd de lijst met de geldig ingeschreven kandidaten overgemaakt aan de benoemingscommissies. De oproepingsbrieven voor de schriftelijke proef werden op 8 december 2016 per gewone post en per aangetekend schrijven verzonden.

  1. Het examen vindt plaats op zaterdag 17 december 2016 in het auditorium nr. 6 van de Université Saint-Louis (en niet in nr. 5 zoals de voorbije jaren). Het eerste deel van het examen start stipt om 9u00 en neemt 4 uur in beslag zonder onderbreking. Tussen 13u00 en 14u00 is een pauze voorzien. Het tweede deel van het examen begint stipt om 14u00 en zal 2 uur duren.
  2. Gelieve uw identiteitskaart, de oproepingsbrief en een rekenmachine mee te nemen.
  3. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.
  4. Gelieve aandachtig het examenreglement op deze website te lezen (in het bijzonder de artikelen 8, 9, 10 en 12).
  5. In toevoeging aan artikel 9 van het examenreglement zijn onbeschreven bladwijzers (papier of post-it) toegestaan in de wetboeken of wetteksten die gebruikt worden tijdens het schriftelijk examen. Er zijn geen sancties voorzien wanneer bepaalde passages onderlijnd zijn (of gemarkeerd met fluostift). Elke vorm van annotatie, in cijfers of in letters, is echter strikt verboden. Het examenreglement zal ook als dusdanig worden aangepast.
  6. U krijgt kladpapier ter plaatse.
  7. Gelieve het examenprogramma grondig na te lezen. De wetten van 24 juni 2013 en 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen maken geen deel uit van de examenstof en van de vragen voor het schriftelijk en mondeling examen.
  8. SAM-TES stuurde u op 13 december uw persoonlijk en vertrouwelijk nummer per mail. Het is uiterst belangrijk dat u dit nummer meeneemt naar het examen want u moet dit invullen op uw antwoordpapieren. De stagiair-gerechtsdeurwaarders die geen mail ontvangen hebben, kunnen contact opnemen met SAM-TES.
  9. Uitgeverij Larcier biedt alle stagiairs een bijzondere prijskorting (99,00 euro in plaats van 180,00 euro) aan voor de aankoop van het themawetboek ‘Gerechtsdeurwaarders 2016. Om hiervan te kunnen genieten, zendt u een e-mail naar shanna.maertens@larciergroup.com.