BTW voor pro-diensten blijft tijdelijk onderworpen aan het nultarief

vrijdag, september 8, 2017 - 16:30

De pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief (punt 28 van circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T.124.411) van 20.11.2013 en van beslissing nr. E.T.129.361 van 19.01.2016) .
 
Ingevolge het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 28.07.2016 gewezen arrest in de zaak C-543/14 (Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen ministerraad) en ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23.02.2017 (arrest nr. 27/2017), moeten deze handelingen aan het normaal tarief, dat 21% bedraagt, worden onderworpen (beslissing nr. E.T.131.005 van 23.12.2016).
 
In afwijking van voornoemde beslissing, wordt de inwerkingtreding van deze beslissing uitgesteld tot 01.01.2018.

Bronhttps://financien.belgium.be/nl/Actueel/toepassing-van-het-normale-btw-tarief-van-21-op-de-diensten-verricht-door-advocaten-het-0