Publicatie vacante plaatsen en datum schriftelijke evaluatie voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders

maandag, oktober 29, 2018 - 17:00

De vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) zullen volgens de FOD Justitie op 31 oktober 2018 gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De schriftelijke evaluatie zal doorgaan op zaterdag 16 maart 2019, in deHogeschool Odisee, Stormstraat 6, 1000 Brussel.

 Meer informatie volgt nog