Reactie Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op het artikel « Un marché d'huissiers chez Resa intrigue la justice liégeoise ».

donderdag, februari 4, 2021 - 14:30

Vanmorgen, donderdag 4 februari 2021, verscheen een artikel in Le Soir, waarin melding wordt gemaakt van een gerechtelijk onderzoek in het kader van een openbare aanbesteding van een nutsbedrijf. In dit artikel wordt een gerechtsdeurwaarder genoemd. 

Gelet op het geheim van het onderzoek wacht de NKGB de uitkomst van dit gerechtelijk onderzoek af en zal zich bijgevolg onthouden van elk commentaar zolang deze procedure loopt.  

In het geval er na afloop van de gerechtelijke procedure zou blijken dat er mogelijks sprake is van een inbreuk tegen de deontologische code van de gerechtsdeurwaarders, dan zal de NKGB de nodige tuchtrechterlijke stappen ondernemen.