Resultaten mondeling examen stagiairs

maandag, februari 26, 2018 - 17:15

De 10 Nederlanstalige stagiairs die deelnamen aan het mondelinge examen dat plaatsvond op zaterdag 17 februari 2018 zijn hiervoor allemaal geslaagd. De officiële brief met hun resultaten werd hen aangetekend verzonden op 21/02/18 (+ een kopie per mail).

Het mondelinge examen van de franstalige stagiairs vond plaats op zaterdag 24 februari 2018, de deliberatie ervan is voorzien op woensdag 7 maart 2018. De officiële brief met hun resultaten zal, onder voorbehoud, ten laatste op 09/03/18 verzonden worden.

Rekening houdend met de termijnen die voorzien zijn in het Gerechtelijk Wetboek (gelinkt aan de ontvangst van de adviezen van de procureur des Konings), gaan we er vanuit dat het definitieve klassement eind maart 2018 (ten laatste begin april 2018) aan de minister van Justitie zal bezorgd worden. De publicatie van de koninklijke besluiten wordt dus verwacht in mei 2018 (ten laatste juni 2018).