Resultaten mondeling examen stagiairs gekend

dinsdag, februari 14, 2017 - 15:15

Van de 16 Nederlanstalige stagiairs slaagden er 14 voor het mondelinge examen dat plaatsvond op zaterdag 4 en 11 februari. De officiële brief werd hen aangetekend verzonden op 14/02/17 (+ een kopie per mail).

Aan Franstalige kant slaagden 12 van de 13 stagiairs voor het mondelinge examen dat plaatsvond op zaterdag 4 februari. De officiële brief zal, onder voorbehoud, ten laatste op 17/02/17 naar hen verzonden worden.

Rekening houdend met de termijnen die voorzien zijn in het Gerechtelijk Wetboek (gelinkt aan de verzending van de adviezen van de procureur des Konings), gaan we er vanuit dat het definitieve klassement eind maart 2017 (ten laatste april 2017) aan de minister van Justitie zal bezorgd worden. De publicatie van de koninklijke besluiten wordt dus verwacht in de maand mei van 2017 (ten laatste juni).

Meer info volgt.