Schriftelijk examen 2015-2016 vlekkeloos verlopen

maandag, december 14, 2015 - 14:15

Onder het toeziend oog van de benoemingscommissie namen op 12 december 2015 82 stagiair-gerechtsdeurwaarders deel aan het schriftelijk examen, onder hen 32 Franstaligen (23 vrouwen + 9 mannen) en 50 Nederlandstaligen (27 vrouwen + 23 mannen). Net zoals vorig jaar merken we een vervrouwelijking van het beroep op. 

Het examen verliep zonder incidenten of betrappingen op fraude. We bedanken graag de aanwezige leden van de benoemingscommissie voor hun toezicht en administratieve hulp.

Ter herinnering: het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016 bedraagt 18 voor de Franse taalrol en 27 voor de Nederlandse taalrol. 

De mondelinge examens zullen, afhankelijk van het aantal, op zaterdag 23 en 30 januari 2016 plaatsvinden.