Schriftelijke evaluatie kandidaat-gdw's

zaterdag, december 17, 2016 - 15:00

Na de oproep aan de kandidaten, werden er 391 kandidaturen ingediend bij de FOD Justitie (131 Franstalige& 260 Nederlandstalige). De adviezen van de procureurs des konings en van de arrondissementsraden werden vervolgens aangevraagd, conform art. 515 §2 Ger.W.

De lijst van de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden door de FOD Justitie werd vervolgens overgemaakt aan de benoemingscommissies. Zij hebben de oproepingsbrieven voor de schriftelijke evaluatie van 17 december 2016 verstuurd. Deze oproepingsbrieven werden per aangetekende zending en per gewone brief verzonden op woensdag 30 november 2016 en op donderdag 1 december 2016. 

In de week van 5 december 2016, verstuurde SAM-TES een e-mail aan de ingeschreven kandidaat-gerechtsdeurwaarders met hun persoonlijk en vertrouwelijk nummer, dat moeten zij invullen op de vragenlijst. De schriftelijke evaluatie vond plaats op zaterdag 17 december in de Université Saint-Louis (Brussel).

De benoemingscommissies zullen de schriftelijke evaluatie aan een algemene evaluatie onderwerpen na deze eerste editie.