Sociaal-enconomische barometer

Bevolkingscijfer - armoederisico

-cijfers van de FOD Economie-

   2012 2013  2014  2015  2016 

 < 18 jaar      

2.245.635      

2.258.716       

2.268.745       

2.277.158       

2.285.581       

18-64 jaar      

6.865.841      

6.881.713      

6.887.933       

6.901.298       

6.919.768       

> 65 jaar

1.924.472       

1.959.125       

1.993.838       

2.030.588       

2.062.561      

 

 % van de bevolking onder de armoedegrens 2015 (inkomen 2014)

 

   mannen vrouwen  TOTAAL 

België  

14,1

15,6

14,9

0-15 jaar             

17,7

17,2

17,4  

16 - 64 jaar         

13,0

15,2  

14,1 

> 65 jaar     

14,5

15,7

15,2

Actief - werkend

4,4

4,8

4,6

Niet-actief:

22,7

23,5

23,2

> werkloos

42,3

38,8

40,5

> gepensioneerd

13,3

11,6

12,4

> andere

29,5

30,7

30,3

Opleidingsniveau: laag

22,0

26,6

24,5

Opleidingsniveau: gemiddeld

12,6

15,1

13,8

Opleidingsniveau: hoog

7,1

6,3

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In België leeft 14,9% van de bevolking in een huishouden dat beschikt over een inkomen dat lager is dan de armoedegrens. In 2015 lag de armoedegrens op 1.083 euro voor een alleenstaande en op 2.274 euro per maand voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen (respectievelijk 1.085 euro en 2.279 euro per maand in 2014). De cijfers voor 2016 zijn nog niet gekend.

 

Aantal protestakten

-cijfers uit het centraal bestand van berichten (CBB)-

Een protestakte is een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder. Indien de schuldenaar niet tijdig betaalt, wordt het protest gepubliceerd bij de griffie van de handelsrechtbank.  U kan de gepubliceerde protesten per onderneming consulteren op https://apps.nkcn-cia.be/Lnxprotestweb/Indien een onderneming zijn wisselbrief niet betaalt, kan dit een indicator zijn dat het bedrijf in kwestie het financieel moeilijk heeft.

   aantal publicatie  %  opheffing 

2011 

9.268

4814      

25%   

4.454    

48%      

2012

7.190  

3.938

54%   

3.252

47%  

2013

3.590   

3.231 

90%

359 

10%

2014

4.020  3.342   83% 678 17%

2015

3.631  3.581  99% 399 11%

2016

3.344  3.009  90% 472  14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registratierechten

 -cijfers ontvangen van de FOD Financiën, patrimoniumdocumentatie-
Artikel 11 uit het Wetboek der registratie-hypotheek- en griffierechten
* verhoging van 25€ naar 50€ vanaf 1/7/2013 

2011 12.993.450€
2012 12.884.750€
2013 14.829.175€
2014* 22.185.500€
2015 23.314.283,76€
2016 21.931.179,65€

 

 

 

 

 

Rechten op geschriften

 -cijfers ontvangen van de FOD Financiën, patrimoniumdocumentatie-
Artikels 6 (50€) & 7 (7,50€) uit het Wetboek diverse rechten en taksen

2011 77.522€
2012 84.116€
2013 79.865€
2014 69.359€
2015 239.067,50€
2016 61.372,00€