Sociaal-enconomische barometer

 

 

 

 

 

 

* Een protestakte is een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder. Indien de schuldenaar niet tijdig betaalt, wordt het protest gepubliceerd bij de griffie van de handelsrechtbank.  U kan de gepubliceerde protesten per onderneming consulteren op www.gerechtsdeurwaarders.be/lnxprotestweb. Indien een onderneming zijn wisselbrief niet betaalt, kan dit een indicator zijn dat het bedrijf in kwestie het financieel moeilijk heeft.