Toegang centraal register van huwelijksovereenkomsten

woensdag, december 2, 2015 - 16:15

Op initiatief van haar voorzitter, Jan De Meuter, tekende het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) een protocolakkoord dat voorziet in een digitale toegang tot het register.

In dit register worden alle huwelijkscontracten, wettelijke samenlevingsovereenkomsten en wijzigingsakten bijgehouden.  Het register geeft alleen aan of er een overeenkomst werd afgesloten en voor welk stelsel er werd gekozen. De akte en de inhoud ervan zelf blijven dus vertrouwelijk.

Het protocolakkoord voorziet een geleidelijke uitrol. In een eerste fase engageert de KFBN zich ertoe om de aanvragen in principe binnen de 24 uur te beantwoorden. In deze tweede fase wordt een rechtstreekse digitale toegang verleend tot het register. Momenteel werkt het kenniscentrum de technische modaliteiten uit, begin 2016 volgt hieromtrent praktische informatie.