Toegang tot persoonsgegevens sociale zekerheid - update

vrijdag, februari 9, 2018 - 16:45

Op 7 november 2017 heeft het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid positief gereageerd op de vraag van SAM-TES en de NKGB om gerechtsdeurwaarders die in het bezit zijn van een uitvoerbare titel digitaal toegang te geven tot de persoonsgegevens van de sociale zekerheid. 
 
Tijdens haar beraadslaging van 9 januari 2018 heeft het Sectoraal Comité enkele aanvullingen omtrent deze toegang geformuleerd:

  • De Europese uitvoerbare titel werd toegevoegd aan de lijst met uitvoerbare titels die digitaal toegang verschaffen;
  • Er werd een transitieperiode vastgelegd: vanaf 31 maart 2019 zullen de persoonsgegevens enkel nog digitaal geraadpleegd worden, tot dan mogen de instellingen van de sociale zekerheid persoonsgegevens op papieren drager blijven meedelen aan de gerechtsdeurwaarders. Gerechtsdeurwaarders kunnen dus nog tot en met 31 maart 2019 hun RSZ-zegels gebruiken.

De digitale toegang tot de persoonsgegevens van de sociale zekerheid zal in twee fases verlopen:

  • Toegang tot de gegevens van de RSZ en de KSZ: juni 2018
  • Toegang tot de andere socialezekerheidsinstellingen: december 2018

Daarnaast zullen de gerechtsdeurwaarders in augustus 2018 ook toegang hebben tot het BIS-register (hiervoor was toestemming van de privacycommissie nodig).
 
U kan het volledige verslag van het Sectoraal Comité online raadplegen. De Nationale Kamer houdt u via circulaire op de hoogte van de toegangsmodaliteiten en het tarief voor deze consultaties.