Vacante plaats J-C Bertrand (2016): nieuwe rangschikking

maandag, augustus 5, 2019 - 12:45

Geannuleerde benoeming vacante plaats gerechtsdeurwaarder Jean-Claude Bertrand – Franstalige Benoemingscommissie stuurt nieuwe rangschikking naar minister

Op 31 januari 2019 annuleerde de Raad van State het Koninklijk Besluit van 11 augustus 2017, waarin Louis-Valéry Baptiste tot gerechtsdeurwaarder werd benoemd ter vervanging van gerechtsdeurwaarder Jean-Claude Bertrand in het arrondissement Namen.

Op vraag van de minister van Justitie stelde de Franstalige Benoemingscommissie een nieuw proces-verbaal van rangschikking op van de kandidaten voor de functie van gerechtsdeurwaarder in het arrondissement Namen op basis van de verzoekschriften die bij de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016 werden ingediend en rekening houdend met het arrest van de Raad van State van 31 januari 2019.

De benoemingscommissie heeft daarom op 27 juni nieuwe hoorzittingen georganiseerd. Hierna werd een nieuw proces-verbaal opgesteld en naar de minister van Justitie gestuurd op 30 juli 2019. Op dezelfde dag werden de gehoorde kandidaten ook ingelicht over het feit of ze al dan niet in de rangschiking waren opgenomen.

Momenteel weten we nog niet wanneer de nieuwe benoemingsbesluiten zullen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit zal allicht ergens in de loop van september zijn.