Vacante plaatsen gepubliceerd

woensdag, oktober 31, 2018 - 16:30

Er werden 20 vacante plaatsen voor titularis-gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2018 (zie bijlage):

Vlaanderen (6):

 • 1 in gerechtelijk arrondissement Antwerpen
 • 2 in gerechtelijk arrondissement Limburg
 • 1 in gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
 • 2 in gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Brussel (1):

 • 1 in het gerechtelijk arrondissement Brussel

Wallonië (13):

 • 5 in gerechtelijk arrondissement Henegouwen
 • 6 in gerechtelijk arrondissement Luik
 • 1 in gerechtelijk arrondissement Luxemburg
 • 1 in gerechtelijk arrondissement Namen

De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag en zijn volledig dossier bij een ter post aangetekende brief tot :

FOD Justitie, directoraat-generaal - rechterlijke organisatie
dienst HR magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders – ROJ 011
Waterloolaan 115 
1000 Brussel

Het dossier bevat de documenten die staven dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders:

 • een uittreksel uit het Strafregister uitgereikt na de bekendmaking van de vacante plaats;
 • een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling als kandidaat-gerechtsdeurwaarder blijken;
 • een gedetailleerd curriculum vitae, conform aan het standaard-formulier opgesteld door de Koning: https://justitie.belgium.be/nl/een_job_bij_justitie/vacatures/formulieren;
 • Een afschrift van het getuigschrift van de vereiste taalkennis (in de gevallen bedoeld in artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek).

De verzoekschriften moeten binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad worden toegestuurd (artikel 515 van het Gerechtelijk Wetboek). 

De benoemingsprocedure wordt elektronisch gevoerd. Daartoe dient de kandidaat tegelijkertijd, naast de door de wet voorziene bij een ter post aangetekende zending, zijn aanvraag en zijn volledige dossier elektronische te bezorgen (getekend document in pdf) aan het volgende mailadres van de FOD Justitie: vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be .

De kandidaat dient ook het formulier dat beschikbaar is op het intranet van de Nationale Kamer in te vullen.

BijlageGrootte
PDF icon bs_mb_31_10_2018.pdf260.08 KB