Vergelijkend examen 2014-2015

Op 27 oktober 2014 is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders per taalrol vastlegt. Dit jaar gaat het over maximum 17 Franstaligen en 28 Nederlandstaligen.

De oproep aan de kandidaten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2014.

Het eerste luik, het schriftelijk examen, vond plaats in december 2014 in een auditorium van l’Université Saint-Louis (Brussel). Op twee zaterdagen eind januari en begin februari van dit jaar ging het daaropvolgende mondelinge examen door in het gebouw waar de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders en SAM-TES gehuisvest zijn.

Het eindklassement, opgesteld door de benoemingscommissies, werd verzonden naar de minister van Justitie op 31 maart 2015. De koninklijke besluiten betreffende benoeming (daterend van 11 juni 2015) zijn op maandag 15 juni 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Zijn vanaf heden kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

Voor de Franse taalrol :

 • De heer Weber B.
 • Mevr. Cester J.
 • Mevr. Boscariol V.
 • Mevr. Herssens D.
 • Mevr. Hartmann E.
 • Mevr. Cadet L.
 • De heer Nieuwland M.
 • De heer Prinsen Fr.

Voor de Nederlandse taalrol :

 • De heer Feys B.
 • De heer Baillon C.
 • Mevr. Boelaert E.
 • Mevr. Mertens M.
 • De heer Meijssen B.
 • De heer De Baere R.

Onze felicitaties!

Enkele blikvangers in cijfers:

Van de 75 (27 FR + 48 NL) voor het examen geldig ingeschreven stagiairs

 • namen 73 (27 FR + 46 NL) stagiairs deel aan het schriftelijk examen;
 • slaagden 21 (8 FR + 13 NL) stagiairs voor het eerste deel van het examen en namen vervolgens deel aan het mondeling luik;
 • slaagden 14 (8 FR + 6 NL) stagiairs voor het mondeling examen.

Samenvattend was deze eerste editie van het examen goed voor een slaagpercentage van 29,6% aan Franstalige en 12,5% aan Nederlandstalige zijde.

Opvallende vaststelling is dat het beroep van gerechtsdeurwaarder steeds populairder wordt bij vrouwen. Met 44 vrouwen op een totaal van 75 ingeschrevenen voor het examen – bijna 75% Nederlandstaligen en 50 % Franstaligen – mag stilaan gesproken worden van de ‘vervrouwelijking’ van het beroep.