Vergelijkend examen 2016-2017

08/05/2017 - 14:45 - Vergelijkend examen 2016-2017: publicatie benoeming in BS

De koninklijke besluiten voor de benoemingen zijn op 10 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage).

Zijn vanaf heden benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

Voor de Nederlandse taalrol:

18/04/2017 - 09:45 - Vergelijkend examen stagiairs: procedure van de benoemingscommissies afgerond

Begin maart 2017 werd de voorlopige rangschikking verstuurd naar de minister van Justitie, op 20 maart hebben de benoemingscommissies de adviezen van de Procureur des Konings ontvangen.

03/04/2017 - 15:00 - Blanco exemplaar vergelijkend examen 2016-2017

Dit jaar beslisten de benoemingscommissies om een debriefingsessie te organiseren voor de stagiairs die de schriftelijke proef hebben afgelegd. Voor de Nederlandstalige stagiairs vond deze sessie plaats in Sint-Niklaas, voor de Franstalige stagiairs in Namen.

10/03/2017 - 10:45 - Het vergelijkend examen in cijfers

Het slaagpercentage voor het vergelijkend examen lag nog nooit zo hoog, aan Nederlandstalige zijde slaagde 27,50% voor het vergelijkend examen en aan Franstalige zijde 34,50%. Ter vergelijking: in 2014-2015 slaagde 13% (NL) & 29,50% (FR), in 2015-2016 slaagde 22% (NL) & 19% (FR).

14/02/2017 - 15:15 - Resultaten mondeling examen stagiairs gekend

Van de 16 Nederlanstalige stagiairs slaagden er 14 voor het mondelinge examen dat plaatsvond op zaterdag 4 en 11 februari. De officiële brief werd hen aangetekend verzonden op 14/02/17 (+ een kopie per mail).

11/01/2017 - 16:00 - Praktische informatie mondelinge proef - vergelijkend examen 2016-2017

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld. In totaal slaagden 16 van de 51 Nederlandstalige stagiairs en 13 van de 35 Franstalige stagiairs op het schriftelijk examen, ze behaalden daarvoor 60% of meer.

17/12/2016 - 15:45 - Praktische informatie schriftelijk examen - vergelijkend examen 2016-2017

Dit jaar zijn er 87 stagiairs (52 NL + 35 FR) geldig ingeschreven.

26/10/2016 - 15:45 - Aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders en oproep tot vergelijkend examen gepubliceerd

Het koninklijk besluit tot bepaling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2017 en de oproep tot het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2017 werden op woensdag 26/10/2016 in het Belgisch Staat