Vergelijkend examen 2018-2019: informatiefiche

vrijdag, december 21, 2018 - 16:30

Tijdens een informele ontmoeting tussen de NVKSG en de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders werd overeengekomen om een open en nauwe samenwerking tussen beide instellingen te bevorderen. Elk bezwaar, kritiek of voorstel kan door de NVKSG worden gedeeld met de benoemingscommissies om het benoemingsproces verder te optimaliseren en meer transparantie te garanderen.

SCHRIFTELIJK EXAMEN - informatiefiche

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen het volgende mee aan de deelnemers van het vergelijkend examen voor de stagiair-gerechtsdeurwaarders:

  1. De oproep tot kandidaten wordt, onder voorbehoud, in de loop van januari 2019 in het B.S. gepubliceerd.
  2. Het examen vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 in de lokalen 1201 (NL) en 1102 (FR) van de Odisee Hogeschool, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Het eerste deel van het examen start stipt om 9u00 en neemt 4 uur in beslag zonder onderbreking. Tussen 13u00 en 14u30 is een pauze voorzien. Het tweede deel van het examen begint stipt om 14u30 en zal 2 uur duren.
  3. De oproepingsbrieven voor de schriftelijke proef zullen verzonden worden per e-mail en per aangetekende zending.
  4. Gelieve uw identiteitskaart, de oproepingsbrief en een rekenmachine mee te nemen.
  5. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.
  6. Gelieve aandachtig het examenreglement op deze website te lezen (in het bijzonder de artikelen 8, 9, 10 en 12).
  7. In toevoeging aan artikel 9 van het examenreglement zijn onbeschreven bladwijzers (papier of post-it) toegestaan in de wetboeken of wetteksten die gebruikt worden tijdens het schriftelijk examen.
  8. U krijgt kladpapier ter plaatse.
  9. Uitgeverij Larcier biedt alle stagiairs een bijzondere prijskorting (99,00 euro in plaats van 180,00 euro) aan, zolang de voorraad strekt, voor de aankoop van het themawetboek “Gerechtsdeurwaarders 2018”. Om hiervan te kunnen genieten, zendt u een e-mail naar c.vandamme@larciergroup.com;
  10. U vindt hier een blanco exemplaar van het schriftelijk examen 2017.

 

Ter herinnering, u vindt hier de data van de mondelinge examens.