Vergelijkend examen 2019 - Praktische informatie mondelinge proef

vrijdag, april 19, 2019 - 10:30

De benoemingscommissies hebben op anonieme wijze de lijst met op te roepen stagiairs voor het mondeling examen opgesteld. In totaal slaagden 13 van de 39 Nederlandstalige stagiairs en 17 van de 37 Franstalige stagiairs op het schriftelijk examen, ze behaalden daarvoor 60% of meer (en werden uitgenodigd voor het mondeling examen). De persoonlijke resultaten van het examen werden deze maandag 15 april,  per aangetekende brief en per e-mail opgestuurd naar de deelnemers.  

INFORMATIEFICHE mondelinge examens mei 2019 :

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen volgende informatie mee:

  1. De mondelinge examens zullen plaatsvinden op zaterdag 11 mei (FR) en op maandag 13 en woensdag 15 mei (NL) op de kantoren van SAM-TES (Sint-Gillis);
  2. Gelieve uw identiteitskaart en oproepingsbrief mee te nemen;
  3. Gelieve het examenprogramma grondig na te lezen. 
  4. Gelieve aandachtig het examenreglement op deze website te lezen;
  5. Het themawetboek "Gerechtsdeurwaarders 2018" van Larcier wordt ter plaatse, indien nodig, ter beschikking gesteld; de stagiair mag evenwel elke andere wettekst meebrengen die hij/zij nuttig acht.
  6. Kladpapier zal ter plaatse voorzien zijn.