Vergelijkend examen stagiairs: oproepingsbrieven

vrijdag, maart 1, 2019 - 11:00

De FOD Justitie heeft de lijst met de dossiers en de kandidaten die aanvaard werden op maandag 25 februari 2019 aan de benoemingscommissies bezorgd.
Er zijn in totaal 79 stagairs geldig ingeschreven (42 Nederlandstaligen en 37 Franstaligen). De oproepingsbrieven voor het vergelijkend examen, dat plaatsvindt op 16 maart 2019, werden op donderdag 28 februari verstuurd (aangetekend en per e-mail).

U kan hier de informatiefiche van het schriftelijk examen consulteren.