Vergelijkend examen stagiairs: procedure van de benoemingscommissies afgerond

dinsdag, april 18, 2017 - 09:45

Begin maart 2017 werd de voorlopige rangschikking verstuurd naar de minister van Justitie, op 20 maart hebben de benoemingscommissies de adviezen van de Procureur des Konings ontvangen. De definitieve rangschikking die op basis hiervan werd opgesteld, is op 7 april 2017 naar de minister verstuurd. Gelieve te noteren dat er geen wijzigingen meer werden aangebracht aan de definieve rangschikking ten opzichte van de voorlopige rangschikking.

De FOD Justitie laat weten dat de koninklijke benoemingsbesluiten reeds in de maand mei zouden gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad (in tegenstelling tot vorige jaren waar dit in de maand juni gebeurde).

Meer informatie volgt.