Vlaams-Brabant

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn louter informatief, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. In geen geval is het JURIDISCH MAATSCHAPPELIJK KENNISCENTRUM VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VZW (afgekort SAM-TES) tot enige aansprakelijkheid gehouden in geval van bijvoorbeeld, onjuistheden, materiële vergissingen of schrijffouten.

Vredegerecht

Aarschot

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van AARSCHOT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Cantorij te 3200 Aarschot, Begijnhof 29-31.

 

Tel. griffie: 016/55.01.41

Diest

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van DIEST, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht te 3290 Diest, Koning Albertstraat 12.

 

Tel. griffie: 013/31.16.26

Leuven: eerste kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24 (1e verdieping).

 

Tel. griffie: 016/21.48.26

Leuven: tweede kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24 (2e verdieping).

 

Tel. griffie: 016/21.48.52

Leuven: derde kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24.

 

Tel. griffie: 016.21.48.01

Tienen

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TIENEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Rijksadministratief Centrum te 3300 Tienen, Goossensvest 15.

 

Tel. griffie: 016/81.40.58

Laatst bijgewerkt op 29/09/16

Zoutleeuw

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ZOUTLEEUW, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, in het stadhuis te 3440 Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1

 

Tel. griffie: 011.58.69.90

Laatst bijgewerkt op 30/08/19

Politierechtbank

Vijfde kamer
(burgerlijke zaken)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER (5) van de POLITIERECHTBANK LEUVEN, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

Strafzaken

Altijd telefonisch de griffie contacteren.

Verzet in strafzaken: 016 21 43 39
Rechtstreekse dagvaarding: 016 21 42 91

Rechtbank van Eerste Aanleg

Beschikkingen van de rechtbank

Hieronder vindt u de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement.

4e kamer
(alle gewone burgerlijke vorderingen, vorderingen tussen feitelijk samenwonenden die geen betrekking hebben op de kinderen)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 87, tweede verdieping, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

5e kamer
(Hoger beroep tegen vonnissen van de Vrederechter en de politierechtbank + Burgerlijke vorderingen krachtens wet toe te wijzen aan 3 rechters)

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 87, tweede verdieping, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

Laatst bijgewerkt op 22/11/17

12e kamer
(fiscale geschillen)

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWAALFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 86, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

Laatst bijgewerkt op 18/03/16

Kortgeding / zoals in kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG*** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, zetelende (zoals) in kortgeding, lokaal 5, tweede verdieping, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

Laatst bijgewerkt op 09/10/19

Beslagrechter

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, vijftiende kamer, zetelende zoals in kortgeding, lokaal 87, tweede verdieping, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.54

Laatst bijgewerkt op 22/11/17

Familierechtbank

Beschikkingen van de rechtbank

Hieronder vindt u de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement.

1e kamer
(Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring huwelijk zonder kinderen, met minderjarige kinderen, met meerderjarige kinderen.)

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Lokaal 87, tweede verdieping, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

2e kamer A
(Hoger beroep tegen vonnis van de Vrederechter - zonder familiedossier)

Altijd eerst contact opnemen met de griffie.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 8:30 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER A van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 86, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

Laatst bijgewerkt op 17/03/20

2e kamer B
(Alle zaken die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren maar waarvoor geen familiedossier wordt aangelegd - bv. vereffening-verdeling die niet kadert in de situatie van een huwelijk of WS en waarbij meestal meer dan 2 personen betrokken zijn/ weigering voltrekking huwelijk door de Ambtenaar van de BS)

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER B van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Lokaal 86, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

3e kamer A
(Afstamming en alle andere zaken die geen ES, nietigverklaring huwelijk of WS of scheiding van tafel en bed betreffen maar waarvoor wel een familiedossier wordt aangelegd)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER A van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Lokaal 113, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

3e kamer B
(Afstamming en alle andere zaken die geen ES, nietigverklaring huwelijk of WS of scheiding van tafel en bed betreffen maar waarvoor wel een familiedossier wordt aangelegd)

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER B van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Lokaal 114, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

3e kamer C
(Afstamming en alle andere zaken die geen ES, nietigverklaring huwelijk of WS of scheiding van tafel en bed betreffen maar waarvoor wel een familiedossier wordt aangelegd)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER C van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Lokaal 113, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.40.65

Laatst bijgewerkt op 22/11/17

Ondernemingsrechtbank

1e kamer
(algemeen)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de EERSTE KAMER van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 8, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

Laatst bijgewerkt op 30/03/18

6e kamer
(faillissement en WCO)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ZESDE KAMER van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

Kortgeding / zoals in kortgeding - marktpraktijken

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL LEUVEN, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.44 of 016/21.46.42

Arbeidsrechtbank

1e kamer A
(Geschillen met arbeiders: zaken in art. 578 Ger. W. uitgezonderd art. 578 12° b en 14°Ger.W. & zaken in art. 582 3°, 4°, 5°, 6° mbt individuele arbeidsrelaties en 8° Ger. W. + bijz. ontslagregeling W. 19 maart 1991 + geschillen van conventioneel brugpensioen)

Elke derde VRIJDAG van de maand: altijd bellen naar de griffie.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER A van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

1e kamer B
(Geschillen met bediendes: zaken in art. 578 Ger. W. uitgezonderd art. 578 12° b en 14°Ger.W. & zaken in art. 582 3°, 4°, 5°, 6° mbt individuele arbeidsrelaties en 8° Ger. W. + bijz. ontslagregeling W. 19 maart 1991 + geschillen van conventioneel brugpensioen)

Elke eerste, tweede, derde en vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER B van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

2e kamer
(andere zaken)

Elke eerste, tweede, derde en vierde maandag en elke eerste en vierde dinsdag van de maand: altijd bellen naar de griffie.

Om te verschijnen op MAANDAG/DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

2e kamer
(Bijdragen inzake soc.zekerheid: zaken genoemd in art. 580 Ger. W.)

Elke vierde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

3e kamer
(Geschillen ivm soc, zekerheid en bijdragen zelfstandigen: zaken in art.578 12° b Ger.W, art. 581 Ger.w, art. 583 1ste lid Ger.W., sociaal statuut kunstenaars)

Elke eerste vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

4e kamer
(Arbeidsongevallen & beroepsziekten: zaken genoemd in art. 579 Ger.W. en Arbeidsongevallenwet 10.04.1971)

Elke tweede en derde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

5e kamer
(Geschillen ivm personen met een handicap en sociale reclassering van de mindervaliden: zaken in art. 582 1° en 2° Ger.W)

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

6e kamer
(CSR: zaken in art. 578 14° Ger. W. & geschillen bedoeld in art. 52 § 3 KB 14.07.1994 tot coördinatie W. 9.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verpl. Verzekering voor geneesk. verzorging en uitkering)

Elke eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70

Kortgeding / Voorzitter
(spoedeisende zaken en zaken in art. 587 bis, ter en quater Ger.W)

Steeds bellen naar griffie: 016/21.46.70