West-Vlaanderen

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn louter informatief, zonder aanspraak te willen maken op volledigheid. In geen geval is het JURIDISCH MAATSCHAPPELIJK KENNISCENTRUM VOOR GERECHTSDEURWAARDERS VZW (afgekort SAM-TES) tot enige aansprakelijkheid gehouden in geval van bijvoorbeeld, onjuistheden, materiële vergissingen of schrijffouten.

Vredegerecht

Brugge: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.50

Brugge: tweede kanton

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.60

Brugge: derde kanton

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.70

Brugge: vierde kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUGGE IV, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 4.

Tel. griffie: 050/47.33.80

Diksmuide

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van DIKSMUIDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8600 Diksmuide, Koning Albertstraat 10.

Tel. griffie: 051/50.03.95

Harelbeke

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van HARELBEKE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8530 Harelbeke, Schipstraat 1.

Tel. griffie: 056/65.18.49

Ieper: eerste kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van IEPER I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.30

Ieper: tweede kanton

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Ieper II - Poperinge, zetel IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, eerste verdieping, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.50

Izegem

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van IZEGEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8870 Izegem, Kasteelstraat 15.

Tel. griffie: 051/30.26.10

Kortrijk: eerste kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KORTRIJK I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.58

Kortrijk: tweede kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KORTRIJK II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.68

Menen

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MENEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8930 Menen, Volkslaan 302/0101

Tel. griffie: 02/557 42 90

Laatst bijgewerkt op 03/04/19

Oostende: eerste kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.00

Oostende: tweede kanton

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van OOSTENDE II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal,Vredegerecht, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.20

Poperinge

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van Ieper II - Poperinge, zetel POPERINGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8970 Poperinge, Burg. Bertenplein 21.

Tel. griffie: 057/33.38.10

Roeselare

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 051/26.92.20

Laatst bijgewerkt op 02/03/20

Tielt

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TIELT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Administratief Centrum, te 8700 Tielt, Tramstraat 48.

Tel. griffie: 051/40.12.59

Torhout

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van TORHOUT, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 8820 Torhout, Elisabethlaan 29.

Tel. griffie: 050/21.22.02

Laatst bijgewerkt op 26/07/17

Veurne

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER over het kanton VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw,  Peter Benoitlaan 2 te 8630 Veurne.
 
Tel. griffie: 058/29.64.20

Laatst bijgewerkt op 18/12/18

Waregem

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van WAREGEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8790 Waregem, Stationsstraat 127.

Tel. griffie: 056/67.60.60

Wervik

 

Om te verschijnen op DINSDAG (elke 1e of 3e van de maand) *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van WERVIK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 8940 Wervik, Sint-Pol 4.

 

Tel. griffie: 056/31.10.85

Laatst bijgewerkt op 19/05/17

Politierechtbank

Brugge
(burgerlijke zaken)

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.36.70

Ieper
(burgerlijke zaken)

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18

Tel. griffie: 057/21.68.13

Laatst bijgewerkt op 08/10/18

Kortrijk
(burgerlijke zaken)

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.97.07

Veurne
(burgerlijke zaken)

Elke eerste en derde donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag voor de POLITIERECHTBANK WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende in burgerlijke zaken, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, eerste verdieping, zaal 1.38, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.10

Laatst bijgewerkt op 15/03/17

Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge

Beschikkingen

Hieronder vindt u de beschikkingen die betrekking hebben op deze rechtbank.

Laatst bijgewerkt op 07/11/18

B.1 kamer
(hoger beroep tegen vonnissen van vredegerecht indien niet toegewezen aan familierechtbank)
(drukpersmisdrijven)

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.2 kamer
(hoger beroep tegen burgerrechtelijke vonnissen, gewezen door de politierechtbank)

Elke eerste, vijfde en derde donderdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DONDERDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.3 kamer
(financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, schuldbekentenissen, overeenkomsten van borgstelling, inpandgeving, lening, kredietopening, financiële folmachten of aanverwante overeenkomsten, ongeacht hoedanigheid van contractspartijen)
(verzekeringsovereenkomsten in de strikte zin)
(herstelvorderingen inzake ruimtelijke ordening)
(onteigeningen van openbaar nut)
(planschade)
(overheidsopdrachten)

Om te verschijnen op DONDERDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.4 kamer
(huur van werk en diensten in bouwzaken)
(beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs)
(erelonen van architecten en ingenieurs)
(woningbouwwet)

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.5 kamer
(art.1382 e.v. BW)
(beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepen)
(erelonen en kosten van vrije beroepen)
(hur van werk en diensten)
(zakenrecht)

Om te verschijnen op DINSDAGaanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.6 kamer
(benoemde en onbenoemde overeenkomsten)
(exequator, met uitzondering van art. 121 WIPR en bevoegdheid familierechtbank)
(zaken die niet uitdrukkelijk aan een andere kamer werden toegekend)

Om te verschijnen op MAANDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.7 kamer
(beslagrechter)

Om te verschijnen op DINSDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de BESLAGRECHTER, B.7 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

B.8 kamer
(kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, B.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.04

Rechtbank van Eerste Aanleg Ieper

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

Om te verschijnen op *** aanstaande om ***, voor de *** KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I.1 kamer
(hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht)
(drukpersmisrijven)

Elke tweede woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Rechtbank van Eerste Aanleg Kortrijk

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

 

Om te verschijnen op *** aanstaande om ***, voor de *** KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

Rechtbank van Eerste Aanleg Veurne

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

Om te verschijnen op *** aanstaande om ***, voor de *** KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 10e kamer
(geschillen inzake bouwzaken, zowel op grond van een aannemingsovereenkomst als verkoop op plan, met inbegrip van de geschillen inzake de betaling van facturen op grond van deze overeenkomsten)
( geschillen inzake private aanbestedingen, geschillen inzake opdrachten van de overheid of publiekrechtelijke rechtspersonen en inzake de erelonen van vrije beroepen en de professionele aansprakelijkheid, met uitzondering van de medische aansprakelijkheid
(
( hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht die naar deze kamer verwezen worden)

Alle oneven weken van het jaar.

 

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TIENDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 11e kamer
(geschillen inzake verbintenissen ontstaan buiten overeenkomsten: artikel 1370 - 1386 B.W.; inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid van de overheid of een publiekrechtelijke rechtspersoon; inzake terugvorderingen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; inzake medische aansprakelijkheid)
(vorderingen tot vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen: artikel 1236bis Ger. W.)
(vorderingen met betrekking tot burenhinder en/of schade ingevolge nabuurschap)
(hoger beroepen tegen de vonnissen van het Vredegerecht die naar deze kamer verwezen worden)

Alle oneven weken van het jaar.

 

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ELFDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 12e kamer
(inleidingen van hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht, met uitzondering van de hoger beroepen waarvoor de familierechtbank bevoegd is)
(hoger beroepen tegen vonnissen van het Vredegerecht, bij de inleiding niet verwezen naar een andere kamer)

Alle even weken van het jaar.

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:15 uur in de voormiddag, voor de TWAALFDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 14e – V 18e kamer
(Correctionele zaken)

Altijd eerst bellen naar de griffie: 058/29.63.17

Kortgeding / zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

Beslagrechter

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de BESLAGRECHTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, DERTIENDE V KAMER, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

Familierechtbank Brugge

Beschikkingen

Hierbij vindt u de beschikkingen die gelden voor deze rechtbank.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B.21 kamer
(hoger beroep tegen vonnissen van het vredegerecht inzake gevallen die voor de familierechtbank moeten komen)

Elke donderdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de B.21KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B.22 kamer
(algemene inleidingskamer, ook spoedeisende zaken)

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de B.22 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B.27 kamer
(vorderingen inzake echtscheidingen)

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de B.27 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

B 6e kamer
(inleidingskamer familierechtbank/jeugdrechtbank – vorderingen voor het bekomen van voorlopige maatregelen)

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE B KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling BRUGGE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest  3.

Tel. griffie: 050/47.32.00

Familierechtbank Ieper

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

 

Om te verschijnen op *** aanstaande om *** voor de *** KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 1e kamer
(echtscheidingen – EOT)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de EERSTE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 1e kamer
(echtscheidingen – EOO)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de EERSTE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 2e kamer
(staat van personen, nietigverklaring wettelijke samenwoning, beroepen tegen weigering van de ambtenaar burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken, ...)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de TWEEDE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 3e kamer
(vorderingen tussen echtgenoten -artikel 572bis, 3° DEELS Ger.W.)
(machtiging ontvangst gelden -artikel 572bis,13° Ger.W.)
(erfopvolging, schenkingen onder levenden en testamenten -artikel 572bis,9° Ger.W.)
(vorderingen mbt huwelijksvermogensrecht -artikel 572bis,9° Ger.W.)
(vorderingen tot verdeling -artikel 572bis,10° Ger.W.)

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de DERDE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEGWEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 4e kamer
(minnelijke schikkingen en verzoeningen in familiezaken -artikel 731,2° Ger.W.)

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de VIERDE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 5e kamer
(beroepen inzake familiezaken: 1 rechter)

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag voor de VIJFDE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

I 6e kamer
(beroepen inzake familiezaken: 3 rechters)

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE I KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30

Familierechtbank Kortrijk

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

 

Om te verschijnen op *** aanstaande om ***, voor de ***  KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 19e kamer
(spoedeisende of als spoedeisend aangevoerde zaken, oa. voorlopige maatregelen - art. 1253ter/4-5)
(art. 1253ter/7)

Om te verschijnen op MAANDAG  *** om 9:00 uur in de voormiddag voor de NEGENTIENDE K kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10/A.

K 23e kamer
(echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en alle nevenvorderingen)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DRIEËNTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 23e kamer
(vereffening en/of verdeling van huwelijksvermogensstelsels, van vermogens bij wettelijke en feitelijke samenwoonst, van nalatenschappen)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de DRIEËNTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 23e kamer
(staat van personen)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DRIEËNTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 23e kamer
(afstamming)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de DRIEËNTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 23e kamer
(verbetering van de akten van de burgerlijke stand, de vorderingen houdende beroep tegen de huwelijksweigering door de burgerlijke stand en de vorderingen strekkende tot nietigverklaring van huwelijk)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de DRIEËNTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

K 24e kamer
(hoger beroepen)

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de VIERENTWINTIGSTE K KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58

Familierechtbank Veurne

Beschikkingen

Opgelet! De regeling van deze rechtbank is volledig veranderd. De uitgebreide verschijningsformules komen weldra terug online. U vindt nu alle informatie al in bijgevoegd document.

 

Om te verschijnen op *** aanstaande om ***, voor de*** KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 2e kamer
(vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning)
(vorderingen tussen samenwonenden betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun goederen en de voorlopige maatregelen die hierop betrekking hebben)
(vorderingen tussen niet gehuwde ouders, al dan niet samenwonend, betreffende het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van hun minderjarige kinderen)
(vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van : a. deze tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk , b. deze die betrekking hebben op het leefloon)
(vorderingen tussen niet gehuwde ouders betreffende het aanwijzen van de rechthebbenden op de kinderbijslag voor de kinderen)
(vorderingen tot toezicht op het beheer door de ouder die het gezag alleen uitoefent)
(vorderingen betreffende de pleegvoogdij)
(vorderingen tot ontvoogding)
(vorderingen tot opheffing van de minimumleeftijdsvereiste om te huwen)
(vorderingen tot het verlenen van de toestemming tot het huwelijk van de minderjarige, indien de ouders of één van hen de toestemming weigert)
(verzoeken tot toestemming om bij huwelijkscontract te schenken aan de andere echtgenoot of toe te stemmen in alle overeenkomsten die het huwelijkscontract kan bevatten bij ontstentenis van bijstand van de ouders van een minderjarige)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 3e kamer
(vorderingen betreffende de staat van personen, afstamming, verbetering van akten van de burgerlijke stand ex artikel 1383 Ger. W., aangaan van het huwelijk, adopties, nationaliteit)
(verzoeken tot vaststelling overspel)
(verzoeken betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht ex artikel 1322bis en 1322deceis Ger. W.)
(vorderingen betreffende vereffening en verdeling na overlijden, vereffening en verdeling tussen samenwonenden)
(vorderingen betreffende erfenissen, schenkingen en testamenten)
(vorderingen ingesteld op grond van de wet kleine nalatenschappen of op grond van de wet erfregeling landbouwbedrijven)
(vorderingen tot tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld -wet van 15 mei 2012)
(de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen ex artikel 389 B.W.)
(het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen)
(het verzet van de ouder-s-, de adoptant of pleegvoogd tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende, bedoeld in artikel 69 §3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of de uitbetaling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, onverminderd de eventuele bevoegdheid van de jeugdrechtbank op grond van artikel 29 van de Jeugdbeschermingswet en de bevoegdheid van de Vrederechter op grond van artikel 594, 8° Ger. W.)
( het beroep tegen een weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken)
(het beroep tegen een weigeringsbeslissing tot erkenning van een buitenlandse authentieke akte en de vorderingen tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse authentieke akte omtrent een aangelegenheid, vermeld in artikel 572bis Ger. W., zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank)
(beroepen tegen de weigering tot vermelding of overschrijving van de buitenlandse rechterlijke beslissing en authentieke akten inzake staat en bekwaamheid)
(vorderingen tot homologatie van een akte van bekendheid en verzoeken tot toestemming om een akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot)
(verzoeken tot het uitspreken van een vonnis om te voorzien in een akte van geboorte of een akte van overlijden, wanneer deze akte door de diplomatieke ambtenaren niet kon worden opgesteld binnen de wettelijke termijnen)
(vorderingen van een derde strekkende tot het storten van bepaalde uitkeringen aan de fysische persoon of rechtspersoon aan wie de bewaring van de kinderen toevertrouwd is in het geval de uitkeringsgerechtigde de overlevende echtgenoot is of uit de echt of van tafel en bed gescheiden is)
(verzoeken tot machtiging om een roerend goed onderhands te verkopen ex artikel 1204bis Ger. W.)
(alle vorderingen en betwistingen die tot de bevoegdheid van de familierechtbank behoren en die niet toegewezen zijn aan de andere kamers van de familierechtbank)
(hoger beroepen tegen vonnissen van de Vrederechter in de gevallen, bedoeld in artikel 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° tot 16/2 en 19°, 596 en 597 Ger. W.)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de DERDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 4e kamer
(geschillen die op verzoek van partijen ingevolge artikel 91 Ger. W. aan de familiekamers met één rechter onttrokken worden)
(hoger beroepen in het kader van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke)

Alle oneven weken.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VIERDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

V 5e kamer
(minnelijke schikkingen en verzoeningen in familiezaken overeenkomstig artikel 731, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek)

Alle even weken.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de VIJFDE V KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17

Ondernemingsrechtbank Brugge

B 1e kamer
(inleidingen)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

B 2e kamer
(de inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen en de vorderingen ontstaan uit faillissement; de dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen en de geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

B 3e kamer
(de inleiding en behandeling van vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie
(WCO) voor beide afdelingen Brugge en Oostende)

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

Kortgeding / zoals in kortgeding
(voor de afdelingen Brugge, Oostende en Veurne)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zetelende (zoals) in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.30.50

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Ieper

I 1e kamer
(inleidingen)

Elke 2de en 4de MAANDAG van de maand!

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

Laatst bijgewerkt op 19/02/19

I 2e kamer
(faillissementen)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

I 3e kamer
(Wet Continuïteit Ondernemingen)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag voor de DERDE I KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 8900 Ieper, Grote Markt 10.

Tel. griffie: 057/45.07.00

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Kortrijk.

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Kortrijk

K 1e kamer
(inleidingen)

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9.30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.01

Laatst bijgewerkt op 29/08/17

K 2e kamer
(faillissementen)

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41. 

1e, 2e,3e en 4e dinsdag (vanaf 01/04/2020 enkel nog 1e en 3e dinsdag)

Tel. griffie: 056/26.96.01

Laatst bijgewerkt op 17/01/20

K 3e kamer
(Wet Continuïteit Ondernemingen)

Om te verschijnen op DINSDAG (enkel 1e en 3e van de maand) *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE K KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.96.01

Laatst bijgewerkt op 26/09/19

Kortgeding

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

 

 

Tel. griffie: 056/26.96.01

Laatst bijgewerkt op 25/09/17

Zoals in kortgeding

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zetelende zoals in kortgeding, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

 

 

 

Tel. griffie: 056/26.96.01

Laatst bijgewerkt op 25/05/18

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Oostende

O 1e kamer
(inleidingen)

de eerste en derde donderdag om 09.30 u.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag voor de EERSTE O KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OOSTENDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.40

Laatst bijgewerkt op 01/08/18

O 2e kamer
(faillissementen)

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE O KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OOSTENDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein .

Tel. griffie: 059/55.36.40

Wet Continuïteit Ondernemingen

De zaken omtrent de Wet Continuïteit Ondernemingen worden voor de afdeling van Brugge ingeleid en behandeld.

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Brugge.

Beschikkingen

Ondernemingsrechtbank Veurne

V 1e kamer
(inleidingen)

Om te verschijnen op (de tweede of de vierde van de maand)  WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur  in de voormiddag voor de EERSTE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

 

 

V 2e kamer
(faillissementen)

Tweede en vierde woensdag

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de TWEEDE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

V 3e kamer
(Wet continuïteit ondernemingen)

Om te verschijnen op (tweede en vierde) WOENSDAG *** ) aanstaande om 11.00 uur in de voormiddag voor de DERDE V KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.39

Laatst bijgewerkt op 22/05/19

Kortgeding

De kortgedingen moeten ingeleid worden voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK Gent, afdeling Brugge.

Beschikkingen

Arbeidsrechtbank Brugge

B 1e kamer
(arbeidsovereenkomsten arbeiders: art.578 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

  

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 2e kamer
(arbeidsovereenkomsten bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 3e kamer
(arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579,580 en 583 Ger.W.)

Elke tweede en vierde maandag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 4e kamer
(bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.)

Niet de vijfde woensdag van de maand.

OPGELET: de eerste woensdag van de maand is enkel voor geschillen bedoeld in art. 580,1° Ger.W.

 

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 5e kamer
(zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  VIJFDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

Laatst bijgewerkt op 07/06/17

B 6e kamer
(sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.)

Elke vierde dinsdag en elke derde woensdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op DINSDAG/WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  ZESDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

B 7e kamer
(Collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.)

Niet de eerste en vijfde maandag en niet de vijfde donderdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op MAANDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

Beschermde werknemers

Volgens de noodwendigheid van de procedure

Kortgeding

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tel. griffie: 050/47.37.00

Arbeidsrechtbank Ieper

I 1e kamer
(arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 2e kamer
(arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 3e kamer
(arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579,580 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 4e kamer
(bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.)

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

OPGELET: de tweede vrijdag van de maand is enkel voor geschillen bedoeld in art. 580,1° Ger.W.

 

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 5e kamer
(zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.)

Elke tweede dinsdag van de maand.

 

 Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

I 6e kamer
(sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.)

I 7e kamer
(Collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.)

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

 

Tel. griffie: 057/22.40.40

Beschermde werknemers

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK van GENT, afdeling IEPER, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40

Arbeidsrechtbank Kortrijk

K 1e kamer
(arbeidsovereenkomst arbeiders: art 578 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

Vanaf april 2020 tot en met juni 2020 enkel op de derde woensdag van de maand.
Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

 Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 2e kamer
(arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke tweede en vierde dinsdag en elke tweede donderdag van de maand.

 Vanaf april 2020 tot en met juni 2020 wordt de zitting op de vierde dinsdag geschrapt.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 3e kamer
(arbeidsongevallen, beroepsziekten: art. 579 en 580 Ger.W.)

Elke eerste dinsdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 3e kamer
(sociale zekerheid werknemers –administratieve geldboeten, RVA, RJV: art. 583 Ger.W.)

Elke eerste donderdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 4e kamer
(bijdragen werknemers en sociale zekerheid. Inleidingskamer voor art. 580,1° Ger.W.)

Elke eerste dinsdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 5e kamer
(zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.)

Elke eerste vrijdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 6e kamer
(sociale zekerheid werknemers – 1/3 kap., ziekte werknemers, kinderbijslag, OCMW: art. 580 en 583 Ger.W.)

Niet de vijfde woensdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de ZESDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

K 7e kamer
(collectieve schuldenregeling)

Niet de vijfde vrijdag van de maand.

 Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

beschermde werknemers

Volgens de noodwendigheid van de procedure.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Kortgeding

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00

Arbeidsrechtbank Roeselare

R 1e kamer
(arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 2e kamer
(arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke tweede woensdag van de maand.

  

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag voor de TWEEDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 3e kamer
(arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579, 580 en 583 Ger.W.)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 4e kamer
(bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag voor de VIERDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 5e kamer
(zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke tweede vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

R 6e kamer
(sociale zekerheid werknemers)

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

 

 

Om te verschijnen op WOENSDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de ZESDE R KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

Laatst bijgewerkt op 08/09/17

Beschermde werknemers

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

OPGELET: BRIEFWISSELING EN ROLZETTING VAN DAGVAARDINGEN KAN ENKEL IN DE GEBOUWEN TE 8500 KORTRIJK, BEHEERSTRAAT 41

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling ROESELARE, zetelende in kortgeding, te 8800 Roeselare, Rondekomstraat 22.

Tel. griffie: 051/26.92.25

Beschikkingen

Arbeidsrechtbank Veurne

V 1e kamer
(Arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke eerste donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 2e kamer
(arbeidsovereenkomst bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.)

Elke vierde donderdag van de maand.

 

 Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 3e kamer
(arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579, 580 en 583 Ger.W.)

Elke eerste en vierde donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de DERDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 4e kamer
(bijdragen werknemers en sociale zekerheid. Inleidingskamer voor art. 580,1° Ger.W.)

Elke vierde donderdag van de maand.

 Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIERDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 5e kamer
(zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger. W.)

Elke tweede woensdag van de maand.

 Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

V 6e kamer
(sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.)

Volgens noodwendigheid van de dienst.

V 7e kamer
(collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.)

Elke eerste en derde maandag van de maand.

 Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE V KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling VEURNE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55

Beschermde werknemers

Volgens noodwendigheid van de procedure.

Kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor  de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK van GENT, afdeling VEURNE, zetelende in korgeding, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.64.55