Wetsvoorstel: optrekken verjaringstermijn loon voor akten en opdrachten naar 5 jaar

donderdag, juli 20, 2017 - 13:30

Op 20 juni 2017 besprak de commissie justitie voor de tweede maal een wetsvoorstel dat beoogt om de verjaringstermijn van de rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen en voor de opdrachten die zij uitvoeren, te verlengen tot vijf jaar. Vandaag is dat één jaar. Hiermee wordt de verjaring afgestemd op de voor advocaten en deskundigheden geldige termijn.

Het wetsvoorstel werd ondertekend door parlementairen van MR, N-VA en Open VLD.

Link naar voorstel: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1879/54K1879001.pdf