Wetsvoorstel tot uitbreiding van de toegang van deurwaarders tot de DIV (nr. 3604)

vrijdag, maart 15, 2019 - 16:00

Op 27 februari 2019 hebben de parlementairen van MR, CD&V, Open Vld en N-VA een wetsvoorstel ingediend "tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen".

Een van de doelstellingen van dit voorstel is om de toegang van gerechtsdeurwaarders tot de gegevenslijsten van DIV te verruimen. Vandaag hebben gerechtsdeurwaarders elektronische toegang tot DIV in het kader van bewarend/uitvoerend beslag van een auto. Door de toegang tot DIV te verruimen willen de auteurs van het voorstel de gerechtsdeurwaarders de ruimte bieden om hun opdrachten, in het kader van solvabiliteitsonderzoeken en hun algemene informatieplicht, sneller en vlotter uit te voeren.

Deze aanvullende gegevens zouden de betrouwbaarheid van solvabiliteitsrapporten vergroten.

Het voorstel zal naar verwachting op woensdag 20 maart 2019 in het Parlement (in de Commissie infrastructuur, communicatie en overheidsbedrijven) worden besproken.