Wijziging regelgeving derdenrekeningen

dinsdag, januari 10, 2017 - 16:00

Er werd een wijziging voor de regelgeving betreffende de derdenrekeningen (art. 70) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In artikel 522/1, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

  • vóór het enig lid wordt een lid ingevoegd, luidende : “De Koning kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op de in § 2 bedoelde rekeningen.”
  • in het enig lid, dat het tweede lid wordt, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden: “met uitzondering van de rekeningen die beheerd worden in het kader van een gerechtelijk mandaat”.