Schaarbeek: tweede kanton

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van SCHAARBEEK II, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1030 Schaarbeek, Koningsstraat 271-273.

 

A comparaître le MERCREDI *** prochain à 9:00 h du matin, devant le JUGE DE PAIX de SCHAERBEEK II, siégeant au local ordinaire de ses audiences à 1030 Schaerbeek, Rue Royale 271-273.

Tel. griffie: 02/215.11.74